English version
Oleksandra Deineko

Oleksandra Deineko

Forskningsprosjekter

  • UKRAFLY2

    Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge

  • Ukrainere på flukt

    Ukraineres møte med norsk utlendingsforvaltning

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2022). РЕФОРМИ І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ ГРОМАДЯН. Ideology and Politics. Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozjtsjenko, Ruslan (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Ideology and Politics. Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. 25 s. Europe-Asia Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668...

Deineko, Oleksandra (2021). "Social Cohesion in Decentralized Ukraine: From Old Practices to New Order". Studia Socjologiczne . Vol. 240.

Deineko, Oleksandra (2021). "Decentralization, regional diversity, and conflict. The case of Ukraine". East European Politics . Vol. 38.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21599...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig