English version
Kristian Tronstad

Kristian Tronstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Migrasjon   Innvandring   Mobilitet   Bygdeutvikling   Immigrasjonspolitikk   Integrasjonspolitikk   Arbeidsmarkedstiltak   Familieinnvandring   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Arbeidsinnvandring

Land

Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leirvik, Mariann Stærkebye ; Hernes, Vilde ; Liodden, Tone ; Tronstad, Kristian (2023). Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering. 22 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 64.
https://doi.org/10.18261/TFS.64.2.1

Søholt, Susanne ; Tronstad, Kristian (2020). The Norwegian Case: Integration Through Local Autonomy and Institutionalization. Palgrave Studies in Sub-National Governance.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-50979-8

Hernes, Vilde ; Arendt, Jacob; Andersson Joona, Pernilla; Tronstad, Kristian Rose (2020). Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes. Journal of European Public Policy.
https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1824011

Elgvin, Olav; Tronstad, Kristian Rose (2013). Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.

Tronstad, Kristian Rose ; Joona, Pernilla Andersson (2013). New patterns of migration from Central and Eastern Europe to the Nordic countries. Friberg, Jon Horgen; Eldring, Line (Red.). TemaNord 2013:570 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. Nordic Council of Ministers.

Tronstad, Kristian Rose (2013). Migration and mobility. Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda (Red.). Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget.

Friberg, Jon Horgen; Tronstad, Kristian Rose ; Dølvik, Jon Erik (2012). «Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges» I: Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD. OECD Economic Studies.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig