English version
Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Kort om

Forskningsinteresser omfatter blant annet sosial ulikhet, etnisk kapital, utdanningsvalg, oppdragelsespraksiser og sosial kontroll blant innvandrere, etnisk mangfold i politiet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leirvik, Mariann Stærkebye (2022). Microaggression within the patrol service–a barrier against ethnic representation?. Police Practice & Research .

Gubrium, Erika; Leirvik, Mariann Stærkebye (2021). Taking Time Seriously: Biographical Circumstance and Immigrant Labor Integration Experience. Journal of International Migration and Integration .

Leirvik, Mariann Stærkebye; Ellefsen, Hjørdis Birgitte (2020). «Det er ikke oss mot dere» Etnisitet som ressurs i politiets møter med etnisk minoritetsungdom. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP) . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2721771

Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik; Leirvik, Mariann Stærkebye; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (2020). Diversity in Education and Organization:From Political Aims to Practice in the Norwegian Police Service. Police Quarterly (PQ) .
https://hdl.handle.net/11250/2722662

Leirvik, Mariann Stærkebye (2016). «Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 56.
http://hdl.handle.net/11250/2390010

Leirvik, Mariann Stærkebye (2012). "Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg" : kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 53.

Fekjær, Silje Bringsrud; Leirvik, Mariann Stærkebye (2011). Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 37.

Leirvik, Mariann Stærkebye (2010). "For mors skyld" utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig