English version
Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Kort om

Jeg er en forsker med et bredt sosiologisk nedslagsfelt:

Jeg har erfaring fra et bredt spekter av kvalitative metoder som:

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leirvik, Mariann Stærkebye ; Hernes, Vilde ; Liodden, Tone ; Tronstad, Kristian (2023). Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering. 22 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 64.
https://doi.org/10.18261/TFS.64.2.1

Leirvik, Mariann Stærkebye (2022). Microaggression within the patrol service–a barrier against ethnic representation?. 16 s. Police Practice & Research.
https://doi.org/10.1080/15614263.2022.2110099

Gubrium, Erika ; Leirvik, Mariann Stærkebye (2021). Taking Time Seriously: Biographical Circumstance and Immigrant Labor Integration Experience. Journal of International Migration and Integration.
https://doi.org/10.1007/s12134-021-00830-4

Leirvik, Mariann Stærkebye ; Ellefsen, Hjørdis Birgitte (2020). «Det er ikke oss mot dere» Etnisitet som ressurs i politiets møter med etnisk minoritetsungdom. 21 s. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). Vol. 7.
https://doi.org/10.18261/issn.2703-7045-2020-03-05

Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik; Leirvik, Mariann Stærkebye ; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (2020). Diversity in Education and Organization:From Political Aims to Practice in the Norwegian Police Service. Police Quarterly (PQ).
https://doi.org/10.1177/1098611120976024

Leirvik, Mariann Stærkebye (2016). «Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 56.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2016-02-03

Leirvik, Mariann Stærkebye (2012). "Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg" : kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?. 28 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.

Fekjær, Silje Bringsrud ; Leirvik, Mariann Stærkebye (2011). Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. 18 s. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 37.
https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.521365

Leirvik, Mariann Stærkebye (2010). "For mors skyld" utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig