Helhetlig gjennomgang av særskilte hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Prosjektet innebærer en kartlegging av de særskilte hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Om prosjektet

Prosjektet innebærer en kartlegging av hvordan de særskilte hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fungerer, hvorvidt de har bidratt til et tilgjengelig og helhetlig tilbud, og om de er hensiktsmessig organisert. Samspillet og sammenhengen med de ordinære tjenestene skal også vurderes. Prosjektet vil også gi innsikt i hvem som er brukere av tilbudene. I tillegg vil prosjektet gi innsikt i brukeres erfaringer med hjelpen de mottar, og hvorvidt tjenestene er rigget for å møte brukere med ulike behov. Basert på kartlegging av hjelpetilbudet og brukernes erfaringer vil det gis anbefalinger for videreutvikling av innretning og organisering av de særskilte hjelpetjenestene. 

I prosjektet vil nasjonale nøkkelaktører intervjues. Det vil gjennomføres en survey som vil sendes ut til offentlig hjelpeapparat og frivillige organisasjoner. I tillegg vil prosjektet gå mer i dybden i fire case-kommuner.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...