English version

Regulating migration and membership through monetary requirements (REMIMO)

I dette forskningsprosjektet skal forskerne se nærmere på hvordan tid og penger påvirker innvandring og integrering i Norge på ulike måter.

Om prosjektet

Siden 2017 må innvandrere i Norge demonstrere en inntekt på omtrent 250.000 kr, og ikke ha mottatt sosialhjelp, for å få permanent oppholdstillatelse og etter hvert statsborgerskap. Dette vil si at tilgang til visse rettigheter bestemmes av den enkeltes inntekt.

REMIMO undersøker regelen med tre ulike innfallsvinkler:

  1. hva var argumentene for den, og hvordan ble verdier slik som likhet diskutert i prosessen?
  2. Fungerer den som et incentiv til at innvandrere kommer i arbeid, eller påvirker den i hovedsak tilgangen til permanent opphold? Slår den ulikt ut for ulike grupper?
  3. Hvordan opplever ulike grupper innvandrere disse bestemmelsene, og hva slags strategier og valg tar de rundt arbeid og utdanning?

Les mer om REMIMO-prosjektet her (uni.oslomet.no)

Laster inn ...