English version
Trine Myrvold

Trine Myrvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Haune, Monica Christine; Nissen, Alexander; Christiansen, Øivin; Myrvold, Trine ; Ruud, Torleif; Heiervang, Einar Røshol (2023). Comprehensive Health Assessment for Children in Out-of-Home Care: An Exploratory Study of Service Needs and Mental Health in a Norwegian Population. 13 s. Child Psychiatry and Human Development.
https://doi.org/10.1007/s10578-023-01619-5

Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine ; Stokstad, Sigrid (2020). Delt lederskap i Oslo kommune. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2020-02-03

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild ; Breivik, Kyrre; Myrvold, Trine ; Lehmann, Stine (2020). Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics. 10 s. Child & Family Social Work.
https://doi.org/10.1111/cfs.12773

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild ; Myrvold, Trine ; Lehmann, Stine (2018). Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study. BMC Health Services Research. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12913-018-3365-6

Holm-Hansen, Jørn ; Myrvold, Trine ; Håland, Thomas (2007). Flerkulturelt barnevern – hva vet vi?. Tidsskriftet Norges Barnevern.

Holm-Hansen, Jørn ; Firsov, Mikhail V.; Kristofersen, Lars Bjarne ; Malik, Larisa S.; Mardakhaev, Lev V.; Myrvold, Trine (2005). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Holm-Hansen, Jørn (Red.). Placement of Orphans – Russian and Nordic experiences. s. 62-79. NIBR- OsloMet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig