English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Shavard, Galina; Afdal, Hilde Wågsås ; Mausethagen, Sølvi (2024). Redefining teacher quality in the context of increased accountability in Norway: Professional ethics as practiced. Damgaard Knudsen, Lars Emmerik; Wiberg, Merete; Bjerg Petersen, Karen; Haastrup, Lisbeth (Red.). Teacher Ethics and Teaching Quality in Scandinavian Schools: New Reflections, Future Challenges, and Global Impacts. s. 19-33. Routledge.

Mausethagen, Sølvi ; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (2023). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. ISBN: 9788215065540. 307 s. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi ; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (2023). Forskningens rolle i skole og lærerutdanning. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. s. 9-27. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-01

Pedersen Phillips, Kim; Eriksen, Andreas ; Mausethagen, Sølvi (2023). Educational Research Literacy: Philosophical Foundations and Empirical Applications. Professions and Professionalism. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/pp.5307

Hermansen, Hege ; Mausethagen, Sølvi (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. International Journal of Educational Research. Vol. 119.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102171

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege (2023). Hvordan håndtere et komplekst begrep? Analyser av "lærerrollen" i et politisk utredningsarbeid. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege (2023). ‘Research Use’ in Education: Conceptualising the Teaching Profession Within the Policy–Research–Practice Nexus. Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Wermke, Wieland Ulrich (Red.). From education policy to education practice Unpacking the nexus. s. 75-92. Springer Nature.

Hermansen, Hege ; Mausethagen, Sølvi (2023). Konstruksjoner av «partnerskap» i universiteter og høgskolers samarbeid med skolesektoren. UNIPED.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.5

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege Yvonne (2023). Forskningslitterasitet hos lærere og ledere i skolen - en casestudie. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege Yvonne ; Mausethagen, Sølvi (2023). Kunnskapsintegrasjon i lærerutdanning og profesjonsutøvelse. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig