English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie (2019). Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. Kapittel 3. s. 53-69. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel nr. 1. s. 13-28. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. ISBN: 978-82-15-03407-2. 206 s. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs. Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Kapittel 7. s. 111-128. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-46. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. s. 17-45. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2019). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research . Vol. 61.

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. 22 s. International Journal of Leadership in Education .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603...

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi; Leseth, Anne; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 8.

Mausethagen, Sølvi (2018). Bruk av elevresultater i skolen og verdidilemmaer som oppstår. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Red.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. 14. s. 238-253. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig