English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Mellom administrasjon og faglig-pedagogisk arbeid – rektorrollen i reformtid i Norge. Paideia .

Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/arti...

Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry .

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – veier videre. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 15. s. 291-308. Cappelen Damm Akademisk.

Fekjær, Silje Bringsrud; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 12. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 2. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 1. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. ISBN: 9788202717728. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.

Prøitz, Tine Sophie; Novak, Judit; Mausethagen, Sølvi (2022). Representations of student performance data in local education policy. Educational Assessment, Evaluation and Accountability . Vol. 34.
https://hdl.handle.net/11250/2978766

Mausethagen, Sølvi (2021). Discourses of teacher professionalism in Norway. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. Kapittel 11. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig