English version
Andreas Eriksen

Andreas Eriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Politisk filosofi   Profesjonsetikk   Forpliktelse   Normativitet   Legitimitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heikkilä, Mirva; Eriksen, Andreas (2023). Polyphonic agency as precondition for teachers’ research literacy. Educational Philosophy and Theory .
http://hdl.handle.net/10852/102618

Eriksen, Andreas (2023). Et verktøy for alle? Læringsutbyttebeskrivelser og målkonflikt. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 107.

Eriksen, Andreas (2022). The Research Literacy of Professionals: Reconciling Evidence-Based Practice and Practical Wisdom. Professions and Professionalism . Vol. 12.

Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. Eriksen, Erik Oddvar (Red.). The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Kap 6. Routledge.

Eriksen, Andreas; Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. Public Policy and Administration . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10852/83201

Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance .
http://hdl.handle.net/10852/76670

Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly .
http://hdl.handle.net/10852/77396

Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris . Vol. 33.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/r...

Eriksen, Andreas; Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442...

Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig