English version
Andreas Eriksen

Andreas Eriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Politisk filosofi   Profesjonsetikk   Forpliktelse   Normativitet   Legitimitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Andreas (2023). Et verktøy for alle? Læringsutbyttebeskrivelser og målkonflikt. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 107.

Eriksen, Andreas (2022). The Research Literacy of Professionals: Reconciling Evidence-Based Practice and Practical Wisdom. Professions and Professionalism . Vol. 12.

Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. Eriksen, Erik Oddvar (Red.). The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Kap 6. Routledge.

Eriksen, Andreas; Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. 22 s. Public Policy and Administration .
http://hdl.handle.net/10852/83201

Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance .
http://hdl.handle.net/10852/76670

Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly .
http://hdl.handle.net/10852/77396

Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris . Vol. 33.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/r...

Eriksen, Andreas; Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442...

Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy .

Eriksen, Andreas (2018). Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics . Vol. 44.
http://jme.bmj.com/content/early/2018/06/15/medeth...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig