Norwegian version
Andreas Eriksen

Andreas Eriksen

Fields of study

Academic disciplines

Ethics   Philosophy

Subject areas

Political Philosophy   Professional ethics   Commitment   Normativity   Legitimacy

Research projects

Scientific publications

Salloch, Sabine; Eriksen, Andreas (2024). What Are Humans Doing in the Loop? Co-Reasoning and Practical Judgment When Using Machine Learning-Driven Decision Aids. American Journal of Bioethics.
https://doi.org/10.1080/15265161.2024.2353800

Heikkilä, Mirva; Eriksen, Andreas (2023). Polyphonic agency as precondition for teachers’ research literacy. Educational Philosophy and Theory.
https://doi.org/10.1080/00131857.2023.2224560

Pedersen Phillips, Kim; Eriksen, Andreas ; Mausethagen, Sølvi (2023). Educational Research Literacy: Philosophical Foundations and Empirical Applications. Professions and Professionalism. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/pp.5307

Eriksen, Andreas (2023). Et verktøy for alle? Læringsutbyttebeskrivelser og målkonflikt. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 107.
https://doi.org/10.18261/npt.107.1.4

Eriksen, Andreas ; Eriksen, Erik Oddvar (2023). Rettssikkerhet gjennom begrunnelse: Nav og den offentlige bruken av fornuft. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.4.4

Eriksen, Andreas (2023). Hva er forskningslitterasitet? Og hvorfor trenger lærere det?. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Ed.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-02

Eriksen, Andreas (2022). The Research Literacy of Professionals: Reconciling Evidence-Based Practice and Practical Wisdom. 17 p. Professions and Professionalism. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/pp.4852

Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. Eriksen, Erik Oddvar (Ed.). The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Routledge.

Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance.
https://doi.org/10.1111/rego.12299

Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly.
https://doi.org/10.1177/1065912920906880

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete