English version
Andreas Eriksen

Andreas Eriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Politisk filosofi   Profesjonsetikk   Forpliktelse   Normativitet   Legitimitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Andreas (2023). Et verktøy for alle? Læringsutbyttebeskrivelser og målkonflikt. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 107.
https://doi.org/10.18261/npt.107.1.4

Heikkilä, Mirva; Eriksen, Andreas (2023). Polyphonic agency as precondition for teachers’ research literacy. Educational Philosophy and Theory.
https://doi.org/10.1080/00131857.2023.2224560

Eriksen, Andreas ; Eriksen, Erik Oddvar (2023). Rettssikkerhet gjennom begrunnelse: Nav og den offentlige bruken av fornuft. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.4.4

Pedersen Phillips, Kim; Eriksen, Andreas ; Mausethagen, Sølvi (2023). Educational Research Literacy: Philosophical Foundations and Empirical Applications. Professions and Professionalism. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/pp.5307

Eriksen, Andreas (2023). Hva er forskningslitterasitet? Og hvorfor trenger lærere det?. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-02

Eriksen, Andreas (2022). The Research Literacy of Professionals: Reconciling Evidence-Based Practice and Practical Wisdom. 17 s. Professions and Professionalism. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/pp.4852

Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. Eriksen, Erik Oddvar (Red.). The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Routledge.

Eriksen, Andreas ; Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. 21 s. Public Policy and Administration. Vol. 38.
https://doi.org/10.1177/0952076720977606

Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance.
https://doi.org/10.1111/rego.12299

Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris. Vol. 33.
https://doi.org/10.1111/raju.12269

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig