English version
Andreas Eriksen

Andreas Eriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Politisk filosofi   Profesjonsetikk   Forpliktelse   Normativitet   Legitimitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Andreas (2022). Evidensbaserte modeller krever praktisk refleksjon. Kontekstonline.
https://www.nubu.no/utgave-9/evidensbaserte-modell...

Eriksen, Andreas (2021). Accountability and inter-institutional respect: The case of independent regulatory agencies. Eriksen, Erik Oddvar (Red.). The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Kap 6. Routledge.

Eriksen, Andreas; Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. 22 s. Public Policy and Administration .
http://hdl.handle.net/10852/83201

Eriksen, Andreas (2020). Political Values in Independent Agencies. Regulation & Governance .
http://hdl.handle.net/10852/76670

Eriksen, Andreas (2020). Accountability and the Multidimensional Mandate. Political research quarterly .
http://hdl.handle.net/10852/77396

Eriksen, Andreas (2020). The political literacy of experts. Ratio Juris . Vol. 33.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/r...

Eriksen, Andreas; Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442...

Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy .

Eriksen, Andreas (2018). Conflicting duties and restitution of the trusting relationship. Journal of Medical Ethics . Vol. 44.
http://jme.bmj.com/content/early/2018/06/15/medeth...

Eriksen, Andreas (2015). Should eudaimonia structure professional virtue?. Journal of Philosophy of Education . Vol. 50.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig