English version
Agnete Vabø

Agnete Vabø

Forskningsprosjekter

  • Gender, citizenship and academic power - GAP

    Påvirker globalisering og internasjonalisering kjønnssammensetningen i akademia? Hvordan skjer i så tilfelle dette? Har internasjonalisering noe så si for faglige satsninger innen ulike disipliner og påvirker dette igjen kjønnsbalansen?

Vitenskapelige publikasjoner

Isopahkala-Bouret, Ulpukka; Börjesson, Mikael; Beach, Dennis; Haltia, Nina; Jónasson, Jón Torfi; Jauhiainen, Anukka; Jauhiainen, Arto; Kosunen, Sonja; Nori, Hanna; Vabø, Agnete (2018). Access and stratification in Nordic higher education. A review of cross-cutting research themes and issues*,. Education Inquiry . Vol. 9.

Vabø, Agnete (2017). Global: Gender and International Research Cooperation. Mihut, Georgiana; Altbach, Phillip G.; de Wit, Hans (Red.). Understanding Higher Education Internationalization. Insights from Key Global Publications. kap. 66. s. 307-309.

Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Europe: Different Approaches to Fees for International Students. Mihut, Georgiana; Altbach, Philip G.; deWit, Hans (Red.). Understanding global higher education. Insights from Key Global Publications. Kapittel 14. s. 66-69. Sense Publishers.

Michelsen, Svein; Vabø, Agnete; Kvilhaugsvik, Hanne; Kvam, Endre (2017). Higher education learning outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. European Journal of Education . Vol. 52.

Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 11. s. 217-228. Gyldendal Akademisk.

Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina; Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild (2016). The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy .
http://nordstep.net/index.php/nstep/article/view/3...

O'Connor, Pat; Carvalho, Teresa; Vabø, Agnete; Cardoso, Sónia (2015). Gender in Higher Education: a critical review. Huisman, Jeroen; De Boer, Harry; Dill, David D.; Souto-Otero, Manuel (Red.). The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. Chapter 29. Palgrave Macmillan.

Kyvik, Svein; Vabø, Agnete (2015). Forskergrupper - hvilken betydning har de for forsknings- og utdanningsvirksomheten?. Frølich, Nicoline (Red.). Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Kapittel 7. s. 94-107. Universitetsforlaget.

Michelsen, Svein; Vabø, Agnete (2014). Støtteenhet, grunnenhet eller utfører?. Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (Red.). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 6. s. 95-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Internationalization, diversification and quality in higher education. Zeitschrift für Pädagogik . Vol. 60.
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozi...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig