English version
Cathrine Egeland

Cathrine Egeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emner

Vitenskapsteori   Feministisk teori   Arbeidslivsforskning   Akademia   Likestilling   Kjønn og kjønnsforskning   Interseksjonalitet   Arbeidstid   Heltid/ Deltid   Organisasjonskultur

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. Social Policy & Administration .

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Kapittel 8. Edward Elgar Publishing.

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.

Egeland, Cathrine; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation . Vol. 6.

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine (2016). Interventionism as a union strategy? The strategies of the Norwegian Nurses Organisation in relation to temporary agency work. Transfer - European Review of Labour and Research . Vol. 22.

Egeland, Cathrine; Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. 6. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine Edelhard (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 39.
https://www.idunn.no/tfk/2016/01/kjoennsubalanse_b...

Egeland, Cathrine (2013). Likestilling - er vi ferdigtenkt?. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Gender equality is not enough. Some considerations on the meaning and effects of intersectionality within a state feminist epistemic community. Motmans, Joz; Cuypers, Danïel; Meier, Petra; Mortelmans, Dimitri; Zanoni, Patrizia (Red.). Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Part 2. s. 124-141.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig