English version
Cathrine Egeland

Cathrine Egeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emner

Vitenskapsteori   Feministisk teori   Arbeidslivsforskning   Akademia   Likestilling   Kjønn og kjønnsforskning   Interseksjonalitet   Arbeidstid   Heltid/ Deltid   Organisasjonskultur

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine (2021). ‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline work. European Journal of Social Work .

Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. Social Policy & Administration .

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Kapittel 8. Edward Elgar Publishing.

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.

Egeland, Cathrine; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation . Vol. 6.

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine (2016). Interventionism as a union strategy? The strategies of the Norwegian Nurses Organisation in relation to temporary agency work. Transfer - European Review of Labour and Research . Vol. 22.

Egeland, Cathrine; Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. 6. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine Edelhard (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 39.
https://www.idunn.no/tfk/2016/01/kjoennsubalanse_b...

Egeland, Cathrine (2013). Likestilling - er vi ferdigtenkt?. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Gender equality is not enough. Some considerations on the meaning and effects of intersectionality within a state feminist epistemic community. Motmans, Joz; Cuypers, Danïel; Meier, Petra; Mortelmans, Dimitri; Zanoni, Patrizia (Red.). Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Part 2. s. 124-141.

Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi (2011). The Will to Empower: Die Komplexität der "Anderen" managen. do Mar Castro Varela, Maria; Dhawan, Nikita (Red.). Soziale (Un)Gerechtigkeit. Kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminerung. Kapittel 5. s. 99-117. LIT Verlag.

Egeland, Cathrine (2011). 'There are no specific women questions': Some considerations on feminist genealogy. The European Journal of Women's Studies . Vol. 18.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Egeland, Cathrine (2010). Vaktbikkjen som ble selskapshund? En diskursanalyse av en hybrid organisasjon. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 12.

Egeland, Cathrine (2010). Feminism i feministisk vetenskapefilosofi - reflektioner över betydelse och meningsproduktion i feministisk teori och könsforskning. Björk, Ulrika; Käll, Lisa Folkmarson (Red.). Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi. Kapittel. s. 181-199. Daidalos.

Egeland, Cathrine (2008). Sadie Plant. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 328-332. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine (2008). Rosi Braidotti. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 322-327. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine (2008). Posthumanitet, teknologi og biologi. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 319-321. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine (2008). Donna Haraway. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 123-129. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Holst, Cathrine (2008). Vitenskapsteori. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 107-109. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari (2008). Diskursiv tilnærming. Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Kapittel. s. 70-73. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi (2008). Omsorgen for "andre": feminisme, forskjell og ansvarlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi (2008). Omsorgen for 'andre': Interseksjonalitet, forskjell og ansvarlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 32.

Jegerstedt, Kari; Egeland, Cathrine (2008). Diskursiv tilnærming. Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (Red.). Kjønnsteori. Underkapitel del 1. s. 70-73. Gyldendal Akademisk.

Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin (2008). Kjønnsteori. ISBN: 978-82-05-372177. 349 s. Gyldendal Akademisk.

Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi (2007). The "will to empower": managing the complexity of others. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 15.

Egeland, Cathrine (2006). Differences that matter? or: What is feminist critique?. Mortensen, Ellen (Red.). Sex, Breath and Force. Sexual Difference in a Post-Feminist Era. Kap. 11. s. 129-144. Lexington Books.

Egeland, Cathrine (2005). Sexing-Up the Subject: An Elaboration of Feminist Critique as Intervention. The European Journal of Women's Studies . Vol. 12.

Egeland, Cathrine (2005). An elaboration of feminist critique as intervention. The European Journal of Women's Studies . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig