English version
Siri Yde Aksnes

Siri Yde Aksnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Sosialpolitikk   Institusjonell etnografi   Arbeidsinkludering   Hjemmekontor

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aksnes, Siri Yde; Olsvold, Nina (2019). Collaboration and trust: expanding the concept of ruling relations. Lund, Rebecca Waters Bolden; Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.). Institutional Ethnography in the Nordic Region. Chapter 11. s. 138-150. Routledge.

Aksnes, Siri Yde (2019). Engaging employers in vocational rehabilitation: Understanding the new significance of knowledge brokers. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 50.

Aksnes, Siri Yde (2017). Rethinking vocational rehabilitation through institutional ethnography. Journal of Comparative Social Work . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig