English version
Laurence Marie Anna Habib

Laurence Marie Anna Habib

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Pedagogiske fag

Emner

Informatikk   Forskningsmetode   Nettbasert læring   Metodeutvikling   Forskerveiledning   Kvalitative metoder   Nye medier   Datastøttet samarbeidslæring   Media   Læring i sosiokulturelt perspektiv   E-læring   IKT og læring   Barn og media   Samfunnsvitenskapelig metode   Læringsteknologi   Digitale medier   IT i utdanning og læring

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Igeltjørn, Anne; Habib, Laurence Marie Anna (2020). Homebased Telework as a Tool for Inclusion? A Literature Review of Telework, Disabilities and Work-Life Balance. Antona, M.; Stepahnidis, C. (Red.). Universal Access in Human-Computer Interaction, Applications and Practice. KAPITTEL. s. 420-436. Springer Nature.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Oxman, Matt; Habib, Laurence Marie Anna; Jamtvedt, Gro; Kalsnes, Bente; Molin, Marianne (2020). Using claims in the media to teach essential concepts for evidence-based healthcare. 3 s. BMJ Evidence-Based Medicine .
https://hdl.handle.net/11250/2722085

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica (2020). The role of academic management in implementing technology-enhanced learning in Higher Education. Technology, Pedagogy and Education . Vol. 29.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14759...

Hammer, Hugo Lewi; Habib, Laurence Marie Anna (2016). A Quantitative Analysis of Uncertainty in the Grading of Written Exams in Mathematics and Physics. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/3533

Kvadsheim, Reidar; Haugerud, Hårek; Hammer, Hugo Lewi; Bratterud, Alfred; Habib, Laurence (2015). Does Clicker Use Improve Exam Scores? A Controlled Randomized Experiment in a Bachelor-Level Course in Software Engineering. International Journal of Engineering Education . Vol. 31.
http://www.ijee.ie/latestissues/Vol31-2/08_ijee299...

Habib, Laurence Marie Anna; Juell, Elisabeth (2014). Before and after Lightfoot/León. Using rich pictures to illustrate an educational journey through the world of opera and ballet. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/a...

Habib, Laurence; Johannesen, Monica (2014). Perspectives on academic staff involvement in the acquisition and implementation of educational technologies. Teaching in Higher Education . Vol. 19.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Experiences and challenges of international students in technology-rich learning environments. Educational Technology & Society . Vol. 17.
http://www.ifets.info/journals/17_2/16.pdf

Wittek, Anne Line; Habib, Laurence (2013). Quality teaching and learning as practice within different disciplinary discourses. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education . Vol. 25.
http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE1609.pdf

Fallmyr, Terje; Bygstad, Bendik; Fog, Jørgen; Habib, Laurence; Munkvold, Bjørn Erik; Opdahl, Andreas Lothe; Sindre, Guttorm (2013). NOKOBIT 2013 : Universitetet i Stavanger 18. - 20. november 2013 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISBN: 978-82-321-0373-7. 228 s. Akademika forlag.
http://www.tapironline.no/tidsskrift/omtidsskrift/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig