English version
Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt

Vitenskapelige publikasjoner

Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice. Vol. 2.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100187

Oxman, Matt; Habib, Laurence Marie Anna; Jamtvedt, Gro; Kalsnes, Bente; Molin, Marianne (2020). Using claims in the media to teach essential concepts for evidence-based healthcare. 3 s. BMJ Evidence-Based Medicine .
https://hdl.handle.net/11250/2722085

Gough, David; Davies, Phil; Jamtvedt, Gro; Langlois, Etienne V.; Littell, Julia; Lotfi, Tamara; Masset, Edoardo; Merlin, Tracy; Pullin, Andrew S.; Ritskes-Hoitinga, Merel; Røttingen, John-Arne; Sena, Emily; Stewart, Ruth; Tovey, David; White, Howard; Yost, Jennifer; Lund, Hans; Grimshaw, Jeremy (2020). Evidence Synthesis International (ESI): Position Statement. Systematic Reviews . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2690066

Jamtvedt, Gro; Flottorp, Signe Agnes; Ivers, Noah (2019). Audit and feedback as a quality strategy. Busse, Reinhard; Klazinga, Niek; Panteli, Dimitra; Quentin, Wilm (Red.). Improving healthcare quality in Europe: Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies. Chapter 10. s. 265-285.
http://hdl.handle.net/11250/2642307

Kårstad, Ken Åge; Olsen, Nina Rydland; Sygnestveit, Kari; Jamtvedt, Gro; Aarflot, Morten; Tangvik, Randi Julie (2018). Dokumentasjonen av ernæringspraksis i spesialisthelsetjenesten er mangelfull. 15 s. Sykepleien Forskning .

van de Velde, Stijn Rita Patrick; Kortteisto, Tiina; Spitaels, David; Jamtvedt, Gro; Roshanov, Pavel; Kunnamo, Ilkka; Aertgeerts, Bert; Vandvik, Per Olav; Flottorp, Signe (2018). Development of a tailored intervention with computerized clinical decision support to improve quality of care for patients with knee osteoarthritis: Multi-method study. 14 s. JMIR Research Protocols . Vol. 7.
https://asset.jmir.pub/assets/d3dd1dcb749cc033e0c8...

Hegland, Pål André; Aarlie, Hege; Strømme, Hilde; Jamtvedt, Gro (2017). Simulation-based training for nurses: systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/11250/2589644

Strøm, Vegard; Fønhus, Marita Sporstøl; Ekeland, Eilin; Jamtvedt, Gro (2017). Physical exercise for oppositional defiant disorder and conduct disorder in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews .

Lund, Hans; Brunnhuber, Klara; Juhl, Carsten; Robinson, Karen; Leenaars, Marlies; Dorch, Bertil F.; Jamtvedt, Gro; Nortvedt, Monica Wammen; Christensen, Robin; Chalmers, Iain (2016). Towards evidence based research. 5 s. The BMJ . Vol. 355.

Hagen, Kåre Birger; Smedslund, Geir; Østerås, Nina; Jamtvedt, Gro (2016). Quality of Community-Based Osteoarthritis Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arthritis care & research . Vol. 68.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig