English version
Randi Wågø Aas

Randi Wågø Aas

Kort om

Professor på OsloMet og ved Universitet i Stavanger. Grunnlegger av Sense of Science, som tilbyr oversatt og tilpasset forskning for å styrke kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet.

Forskningstemaer: Folkehelse, arbeidshelse, retur til arbeid, aktivitet og deltagelse som behandling, helse, funksjon og arbeidsevne. Livstilsendringer. Helsekompetanse.

Metodisk kompetanse: Kunnskapstranslasjon og implementering. Tjenesteinnovasjon og utvikling av nye intervensjoner, instrumenter og verktøy. E-helse. Kvalitativ og kvantitativ intervensjonsforskning.

Fagområder

Emner

Inkluderende arbeidsliv   Sykefravær   Arbeidsrettet rehabilitering   Kunnskapstranslasjon   Arbeidsplassintervensjoner   Implementeringsforskning   WDPI

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Wik, Sigrid Elise; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2022). What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?. European Journal of Public Health . Vol. 32.

Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2022). Are workplace factors associated with employee alcohol use? The WIRUS cross-sectional study. 14 s. BMJ Open . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3029824

Thørrisen, Mikkel Magnus; Sadeghi, Talieh; Bonsaksen, Tore; Graham, Ian D.; Aas, Randi Wågø (2022). Working with alcohol prevention in occupational health services: “knowing how” is more important than “knowing that” – the WIRUS OHS study. 12 s. Addiction science & clinical practice . Vol. 17.
https://rdcu.be/cWJTX

Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Hashemi, Neda; de Porras, David Gimeno Ruiz; Aas, Randi Wågø (2022). Do health professionals’ attitudes towards alcohol use matter for alcohol prevention efforts? Results from the WIRUS-OHS study. BMC Health Services Research . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/3010969

Soleiman Pour Hashemi, Neda; Dalen, Ingvild; Skogen, Jens Christoffer; Sagvaag, Hildegunn; Gimeno Ruiz de Porras, David; Aas, Randi Wågø (2022). Do Differences in Drinking Attitudes and Alcohol-Related Problems Explain Differences in Sick Leave? A Multilevel Analysis of 95 Work Units Within 14 Companies From the WIRUS Study. 11 s. Frontiers in Public Health . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/3003465

Soleiman Pour Hashemi, Neda; Skogen, Jens Christoffer; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Rimstad, Silje Lill; Sagvaag, Hildegunn; Riper, Heleen; Aas, Randi Wågø (2022). A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship between alcohol consumption and sickness absence. When type of design, data, and sickness absence make a difference. PLOS ONE . Vol. 17.
https://hdl.handle.net/11250/3009118

Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Hesse, Morten; Aas, Randi Wågø (2021). Are Demanding Job Situations Associated with Alcohol-Related Presenteeism? The WIRUS-Screening Study. 14 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18. 260640

Thørrisen, Mikkel Magnus; Bonsaksen, Tore; Skogen, Jens Christoffer; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sevic, Aleksandra; Mechelen, Willem van; Aas, Randi Wågø (2021). Willingness to participate in alcohol prevention interventions targeting risky drinking employees. The WIRUS project. 11 s. Frontiers in Public Health . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2762612

Kinn, Liv Grethe; Costa, Mark; Voll, Ingrid; Austrheim, Gunhild; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry (2020). “Navigating Between Unpredictable Icebergs”: A Meta‑Ethnographic Study of Employment Specialists’ Contributions in Providing Job Support for People with Mental Illness. 20 s. Journal of occupational rehabilitation .

Moe, Marte Slemskogen Hartz; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (2020). Tid brukt på daglige aktiviteter og alkoholbruk - WIRUS screening studien. Ergoterapeuten . Vol. 63.
https://hdl.handle.net/11250/3041634

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig