English version
Ingvild Kjeken

Ingvild Kjeken

Kort om

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på OsloMet, seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus, og leder arbeidspakken «Empowering the individual» i det nyopprettede REMEDY-senteret, som er et forskningssenter for klinisk behandling av revmatiske sykdommer.
Hun har lang erfaring med forskning innen revmatologi, ergoterapi og rehabilitering, inkludert gjennomføring av systematiske kunnskapsoppsummeringer og randomiserte kontrollerte studier, og også innen kvalitativ forskning. Hun har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og lang erfaring som veileder av master-, PhD- og post doc kandidater.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sagen, Joachim Støren; Kjeken, Ingvild ; Habberstad, Andreas Hanssønn; Linge, Anita Dyb; Simonsen, Ann Elisabeth; Lyken, Anne Dorte; Irgens, Eirik Lind; Framstad, Heidi; Lyby, Peter Solvoll; Klokkerud, Mari ; Dagfinrud, Hanne ; Moe, Rikke Helene (2024). Patient Involvement in the Rehabilitation Process Is Associated with Improvement in Function and Goal Attainment: Results from an Explorative Longitudinal Study. Journal of Clinical Medicine. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/jcm13020320

Moseng, Tuva ; Vliet Vlieland, Theodora P.M.; Battista, Simone; Beckwée, David; Boyadzhieva, Vladimira; Conaghan, Philip G.; Costa, Daniela; Doherty, Michael; Finney, Andrew G.; Georgiev, Tsvetoslav; Gobbo, Milena; Kennedy, Norelee; Kjeken, Ingvild ; Kroon, Féline P.B.; Stefan Lohmander, Lohmander; Lund, Hans Aage; Mallen, Christian D.; Pavelka, Karel; Pitsillidou, Irene A.; Rayman, Margaret P.; Tveter, Anne Therese ; Vriezekolk, Johanna E.; Wiek, Dieter; Zanoli, Gustavo; Østerås, Nina (2024). EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis: 2023 update. Annals of the Rheumatic Diseases.
https://doi.org/10.1136/ard-2023-225041

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2023). Negotiating Professional Tasks in a Hospital: A Qualitative Study of Rheumatologists and Occupational Therapists in the Management of Hand Osteoarthritis. 17 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S425640

Andersson, Ingjerd Olimb; Kjeken, Ingvild ; Førland, Oddvar; Langeland, Eva ; Tuntland, Hanne (2023). Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie. Ergoterapeuten. Vol. 66.
https://hdl.handle.net/11250/3112514

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Hennig, Toril; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. 10 s. Health Expectations. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/hex.13744

Hansen, Helene Lindtvedt; Klokkerud, Mari ; Hildeskår, Julie; Hagland, Anne Sirnes; Kjønli, Egil; Mjøsund, Kristin; Øie, Lars; Wigers, Sigrid Hørven; Eppeland, Siv Grødal; Høystad, Turid Østbøl; Klokkeide, Åse; Larsen, Mona; Kjeken, Ingvild (2023). Associations Between Adherence to Self-Management Activities and Change in Function and Health Outcomes in the Rehabilitation of Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. 10 s. Journal of Rehabilitation Medicine. Vol. 55.
https://doi.org/10.2340/jrm.v55.2214

Tveter, Anne Therese ; Kleven, Linn; Østerås, Nina; Nossum, Randi; Eide, Ruth Else Meh; Klokkeide, Åse; Matre, Karin Hoegh; Olsen, Monika; Kjeken, Ingvild (2023). Is multimodal occupational therapy in addition to usual care cost-effective in people with thumb carpometacarpal osteoarthritis? A cost-utility analysis of a randomised controlled trial. BMJ Open. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063103

Licina, Selma; Kjeken, Ingvild ; Førland, Oddvar; Langeland, Eva ; Tuntland, Hanne Kristin (2023). Exploring Goals and Functional Changes in Reablement for People with Fractures and People with Dizziness and Balance Problems. 14 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S417883

Sand-Svartrud, Anne-Lene; Berdal, Gunnhild ; Aanerud, Gerd Jenny; Azimi, Maryam; Bjørnerud, Anne Merete; Dager, Turid Nygaard; van den Ende, Cornelia Helena Maria; Johansen, Inger; Hansen, Helene Lindtvedt; Dagfinrud, Hanne ; Kjeken, Ingvild (2023). Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study. 13 s. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2023.2204247

Berdal, Gunnhild ; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Linge, Anita Dyb; Aasvold, Ann Margret; Tennebø, Kjetil; Eppeland, Siv Grødal; Hagland, Anne Sirnes; Ohldieck-Fredheim, Guro; Hansen, Helene Lindtvedt; Bø, Ingvild; Klokkeide, Åse; Sexton, Joseph; Azimi, Maryam; Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild (2023). Bridging gaps across levels of care in rehabilitation of patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: Results from a stepped-wedge cluster randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation.
https://doi.org/10.1177/02692155231153341

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig