English version
Ingvild Kjeken

Ingvild Kjeken

Kort om

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på OsloMet, seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus, og leder arbeidspakken «Empowering the individual» i det nyopprettede REMEDY-senteret, som er et forskningssenter for klinisk behandling av revmatiske sykdommer.
Hun har lang erfaring med forskning innen revmatologi, ergoterapi og rehabilitering, inkludert gjennomføring av systematiske kunnskapsoppsummeringer og randomiserte kontrollerte studier, og også innen kvalitativ forskning. Hun har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og lang erfaring som veileder av master-, PhD- og post doc kandidater.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersson, Ingjerd Olimb; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Tuntland, Hanne (2023). Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie. Ergoterapeuten. Vol. 66.

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild; Pinxsterhuis, Irma; Sjøvold, Trine Amalie; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. 10 s. Health Expectations. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/hex.13744

Sand-Svartrud, Anne-Lene; Berdal, Gunnhild; Aanerud, Gerd Jenny; Azimi, Maryam; Bjørnerud, Anne Merete; Dager, Turid Nygaard; van den Ende, Cornelia Helena Maria; Johansen, Inger; Hansen, Helene Lindtvedt; Dagfinrud, Hanne; Kjeken, Ingvild (2023). Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study. 13 s. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2023.2204247

Licina, Selma; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Tuntland, Hanne Kristin (2023). Exploring Goals and Functional Changes in Reablement for People with Fractures and People with Dizziness and Balance Problems. 14 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S417883

Tveter, Anne Therese; Kleven, Linn; Østerås, Nina; Nossum, Randi; Eide, Ruth Else Meh; Klokkeide, Åse; Matre, Karin Hoegh; Olsen, Monika; Kjeken, Ingvild (2023). Is multimodal occupational therapy in addition to usual care cost-effective in people with thumb carpometacarpal osteoarthritis? A cost-utility analysis of a randomised controlled trial. BMJ Open. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063103

Walter, Matthias Michael; Sirard, Paulina; Nero, Håkan; Hörder, Helena; Dahlberg, Leif E.; Tveter, Anne Therese; Kjeken, Ingvild; Kiadaliri, Ali (2023). Digitally delivered education and exercises for patients with hand osteoarthritis—An observational study. 7 s. Musculoskeletal Care.
https://doi.org/10.1002/msc.1796

Hansen, Helene Lindtvedt; Klokkerud, Mari; Hildeskår, Julie; Hagland, Anne Sirnes; Kjønli, Egil; Mjøsund, Kristin; Øie, Lars; Wigers, Sigrid Hørven; Eppeland, Siv Grødal; Høystad, Turid Østbøl; Klokkeide, Åse; Larsen, Mona; Kjeken, Ingvild (2023). Associations Between Adherence to Self-Management Activities and Change in Function and Health Outcomes in the Rehabilitation of Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Journal of Rehabilitation Medicine. Vol. 55.
https://doi.org/10.2340/jrm.v55.2214

Sagen, Joachim Støren; Smedslund, Geir; Simonsen, Ann Elisabeth; Habberstad, Andreas Hanssønn; Kjeken, Ingvild; Dagfinrud, Hanne; Moe, Rikke Helene (2023). Patient engagement in the development and delivery of healthcare services: a systematic scoping review. BMJ Open Quality. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjoq-2023-002309

Berdal, Gunnhild; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Linge, Anita Dyb; Aasvold, Ann Margret; Tennebø, Kjetil; Eppeland, Siv Grødal; Hagland, Anne Sirnes; Ohldieck-Fredheim, Guro; Hansen, Helene Lindtvedt; Bø, Ingvild; Klokkeide, Åse; Sexton, Joseph; Azimi, Maryam; Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild (2023). Bridging gaps across levels of care in rehabilitation of patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: Results from a stepped-wedge cluster randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation.
https://doi.org/10.1177/02692155231153341

Sagen, Joachim Støren; Børøsund, Elin; Simonsen, Ann Elisabeth; Habberstad, Andreas Hanssønn; Kjeken, Ingvild; Dagfinrud, Hanne; Moe, Rikke Helene (2022). Organisation, influence, and impact of patient advisory boards in rehabilitation institutions—an explorative cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-05678-y

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig