English version
Marte Feiring

Marte Feiring

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Sosiologi

Emner

Rehabilitering   Tekstanalyse   Tverrfaglig samarbeid   Samhandlingsteori   Kvalitative forskningsmetoder   Forebyggende helsearbeid   Historisk sosiologi   Kritiske kunnskapsstudier   Funksjonshemmede   Arbeidsrettet rehabilitering   Selvhjelpsarbeid   Folkehelsearbeid

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte; Nada, Andelic; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .

Feiring, Marte; Førland, Oddvar; Aspinal, Fiona; Rostgaard, Tine (2022). The travels of ideas of active ageing and reablement within and between three regions: United Kingdom, Australasia, and Scandinavia. Reablement in Long-term Care for Older People. Chapter 2. Policy Press.
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/reable...

Kvambekk, Ann Kristin; Feiring, Marte; Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta (2022). En studie av fysioterapeuters erfaringer som treningskoordinatorer i et forskningsprosjekt. Fysioterapeuten .

Feiring, Marte; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202...

Thuesen, Jette; Feiring, Marte; Doh, Daniel; Westendorp, Rudy (2021). Reablement in need of theories of ageing: would theories of successful ageing do?. Ageing & Society .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Red.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. s. 65-80. Universitetsforlaget.

Tessem, Siri; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice .

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Mengshoel, Anne Marit; Feiring, Marte (2020). Rethinking recovery. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Chapter 5. Routledge.

Feiring, Marte (2019). Selvhjelpsarbeid – mellom erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Red.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Kap 7. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig