English version
Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Kort om

Jeg har arbeidet med forskning og undervisning i rehabilitering og habilitering siden 1990-tallet. På OsloMet leder jeg masterstudiet i rehabilitering. Her veileder jeg masterstudenter som undersøker både hva som er viktig for mennesker som er i en rehabiliteringsprosess og hvordan rehabiliteringstjenestene kan forbedres.

Som sosiolog arbeider jeg i tett fellesskap med fagfolk fra helsefagene, sosialfagene og de pedagogiske fag. Slikt samarbeid avspeiler et viktig kjennetegn ved (re)habilitering. Fagområdet er bygget opp rundt samarbeid mellom ulike profesjoner og samarbeid mellom profesjonelle og tjenestebrukere

I mai 2019 ga jeg ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Følg oss på Facebook
https://www.facebook.com/MaRehabOsloMet/

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Arfa, Shahrzad; Solvang, Per Koren; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun (2021). Participation in a rehabilitation program based on adapted physical activities in Norway: a qualitative study of experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Disability and Rehabilitation .

Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Red.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. s. 65-80. Universitetsforlaget.

Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness . Vol. 43.

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Challenges and facilitators in supporting sustainable participation after rehabilitation: Experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Disabled and immigrant, a double minority challenge: A qualitative study about the experiences of immigrant parents of children with disabilities navigating health and rehabilitation services in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.

Koren Solvang, Per (2020). Sosialkonstruksjonisme. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 9. Gyldendal Akademisk.

Gregersen, Helle; Koren Solvang, Per (2020). Analysis of the occupational therapist's professional identity when working in acquired brain injury rehabilitation within a municipal service. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) . Vol. 27.
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/...

Koren Solvang, Per; Bonfils, Inge Storgaard (2019). Rehabilitering som sosiokulturelt og historisk fænomen. Petersen, Kirsten Schultz; Bonfils, Inge Storgard; Schrøder, Inger (Red.). Sociologi og rehabilitering. Kapitel 2. Munksgaard Forlag.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2019). “A limited focus on cancer rehabilitation”—A qualitative study of the experiences from Norwegian Cancer Coordinators in Primary Health Care. European Journal of Cancer Care . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/1956/21674

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig