Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Kort om

Jeg er sosiolog og har arbeidet med rehabilitering og habilitering siden 1990-tallet. Det som kjennetegner (re)habilitering er samarbeid mellom ulike fagprofesjoner og samarbeid mellom profesjonelle og tjenestebrukere. Jeg har arbeidet i tett fellesskap med fagfolk fra helsefagene, sosialfagene og de pedagogiske fag. Det har skapt innsikt både i situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, samarbeidet mellom profesjonelle, og rammen for dette samarbeidet i form av politikk og lovgivning.

I mai 2019 gir jeg ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Forskningsprosjekter

  • Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

    Forskning om inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede har ofte fokusert på barrierer. Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» snur dette fokuset, og har i stedet som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes.

Vitenskapelige publikasjoner

Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind; Koren Solvang, Per (2019). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2019). The curricular construction of rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Chapter 12. Palgrave Macmillan.

Koren Solvang, Per (2019). (Re)habilitering. Terapi, tilrettelegging, verdsetting. ISBN: 978-82-450-2372-5. 162 s. Fagbokforlaget.

Hanisch, Halvor Melbye; Koren Solvang, Per (2019). The urge to work: Normative ordering in the narratives of people on long-term sick leave. Health Sociology Review . Vol. 28.

Lid, Inger Marie; Koren Solvang, Per (2018). Inkludering i arbeidslivet: Signo som eksempel. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 9. s. 185-206. Gyldendal Akademisk.

Koren Solvang, Per; Lid, Inger Marie (2018). Samspill og innovasjon som bidrag til offentlig tjenesteproduksjon. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 3. s. 61-81. Gyldendal Akademisk.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2018). From Challenges to Resources: A Qualitative Study of Cancer Coordinators' Experiences of Barriers and Facilitators to Enacting Their System-Focused Tasks. Cancer Nursing .

Koren Solvang, Per (2018). Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse. Disability & Society . Vol. 33.

Hagland, Hanne; Koren Solvang, Per (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell praksis. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. kapittel 7. s. 83-94. Universitetsforlaget.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Hauken, May; Koren Solvang, Per (2017). “Providing Coordinated Cancer Care” – A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing . Vol. 41.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig