English version
Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Kort om

Jeg har arbeidet med forskning og undervisning i rehabilitering og habilitering siden 1990-tallet. På OsloMet leder jeg masterstudiet i rehabilitering. Her veileder jeg masterstudenter som undersøker både hva som er viktig for mennesker som er i en rehabiliteringsprosess og hvordan rehabiliteringstjenestene kan forbedres.

Som sosiolog arbeider jeg i tett fellesskap med fagfolk fra helsefagene, sosialfagene og de pedagogiske fag. Slikt samarbeid avspeiler et viktig kjennetegn ved (re)habilitering. Fagområdet er bygget opp rundt samarbeid mellom ulike profesjoner og samarbeid mellom profesjonelle og tjenestebrukere

I mai 2019 ga jeg ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Følg oss på Facebook
https://www.facebook.com/MaRehabOsloMet/

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Feiring, Marte; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202...

Solvang, Per Koren; Heiaas, Ida; Romsland, Grace Inga; Søberg, Helene Lundgaard (2021). The unexpected other: Challenges and strategies after acquired impairment. 17 s. Health .

Koren Solvang, Per; Sveen, Unni; Lundgaard Søberg, Helene (2021). User involvement in the making: Positions and types of knowledge enacted in the interaction between service users and researchers in user panel meetings. Health Expectations . Vol. 24.

Arfa, Shahrzad; Solvang, Per Koren; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun (2021). Participation in a rehabilitation program based on adapted physical activities in Norway: a qualitative study of experiences of immigrant parents and their children with disabilities. 8 s. Disability and Rehabilitation .

Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Red.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. s. 65-80. Universitetsforlaget.

Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness . Vol. 43.
https://hdl.handle.net/10037/23787

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Challenges and facilitators in supporting sustainable participation after rehabilitation: Experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Disabled and immigrant, a double minority challenge: A qualitative study about the experiences of immigrant parents of children with disabilities navigating health and rehabilitation services in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/73322

Koren Solvang, Per (2020). Sosialkonstruksjonisme. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 9. Gyldendal Akademisk.

Gregersen, Helle; Koren Solvang, Per (2020). Analysis of the occupational therapist's professional identity when working in acquired brain injury rehabilitation within a municipal service. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) . Vol. 27.
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/...

Koren Solvang, Per; Bonfils, Inge Storgaard (2019). Rehabilitering som sosiokulturelt og historisk fænomen. Petersen, Kirsten Schultz; Bonfils, Inge Storgard; Schrøder, Inger (Red.). Sociologi og rehabilitering. Kapitel 2. Munksgaard Forlag.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2019). “A limited focus on cancer rehabilitation”—A qualitative study of the experiences from Norwegian Cancer Coordinators in Primary Health Care. European Journal of Cancer Care . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/1956/21674

Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind; Koren Solvang, Per (2019). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2646003

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2019). The curricular construction of rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Chapter 12. Palgrave Macmillan.

Koren Solvang, Per (2019). (Re)habilitering. Terapi, tilrettelegging, verdsetting. ISBN: 978-82-450-2372-5. 162 s. Fagbokforlaget.

Hanisch, Halvor Melbye; Koren Solvang, Per (2019). The urge to work: Normative ordering in the narratives of people on long-term sick leave. Health Sociology Review . Vol. 28.

Lid, Inger Marie; Koren Solvang, Per (2018). Inkludering i arbeidslivet: Signo som eksempel. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 9. s. 185-206. Gyldendal Akademisk.

Koren Solvang, Per; Lid, Inger Marie (2018). Samspill og innovasjon som bidrag til offentlig tjenesteproduksjon. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 3. s. 61-81. Gyldendal Akademisk.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2018). From challenges to resources: A qualitative study of cancer coordinators' experiences of barriers and facilitators to enacting their system-focused tasks. Cancer Nursing . Vol. 42.

Koren Solvang, Per (2018). Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse. Disability & Society . Vol. 33.

Hagland, Hanne; Koren Solvang, Per (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell praksis. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. kapittel 7. s. 83-94. Universitetsforlaget.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Hauken, May; Koren Solvang, Per (2017). “Providing Coordinated Cancer Care” – A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing . Vol. 41.

Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per (2017). Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Red.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 10. s. 181-200. Cappelen Damm Akademisk.

Koren Solvang, Per; Hanisch, Halvor Melbye; Reinhardt, Jan D. (2017). The rehabilitation research matrix: producing knowledge at micro, meso, and macro levels. Disability and Rehabilitation . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10852/74764

Koren Solvang, Per (2016). New Relations Between Professionals and Disabled Service Users. Gubrium, Jaber F.; Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (Red.). Reimagining the Human Service Relationship. Kapittel 7. s. 143-157. Columbia University Press.

Gubrium, Jaber F.; Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2016). Reimagining the Human Service Relationship. ISBN: 9780231171526. 368 s. Columbia University Press.

Koren Solvang, Per; Fougner, Marit (2016). Professional roles in physiotherapy practice: educating for self-management, relational matching and coaching for everyday life. Physiotherapy Theory and Practice . Vol. 32.

Lid, Inger Marie; Koren Solvang, Per (2016). (Dis)ability and the experience of accessibility in the urban environment. Alter - European Journal of Disability Research . Vol. 10.

Koren Solvang, Per (2015). Annerledeshet som ressurs. Dahle, Sølvi; Torgauten, Tor Ivar (Red.). Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Kapittel 21. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig