English version
Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Kort om

Jeg har arbeidet med forskning og undervisning i rehabilitering og habilitering siden 1990-tallet. På OsloMet leder jeg masterstudiet i rehabilitering. Her veileder jeg masterstudenter som undersøker både hva som er viktig for mennesker som er i en rehabiliteringsprosess og hvordan rehabiliteringstjenestene kan forbedres.

Som sosiolog arbeider jeg i tett fellesskap med fagfolk fra helsefagene, sosialfagene og de pedagogiske fag. Slikt samarbeid avspeiler et viktig kjennetegn ved (re)habilitering. Fagområdet er bygget opp rundt samarbeid mellom ulike profesjoner og samarbeid mellom profesjonelle og tjenestebrukere

I mai 2019 ga jeg ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Følg oss på Facebook
https://www.facebook.com/MaRehabOsloMet/

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lundberg, Camilla Stub ; Solvang, Per Koren (2022). Reframing disability in the labour market: Narratives of value told by employers. Alter - European Journal of Disability Research.

Koren Solvang, Per ; Fougner, Marit (2022). Learning from clinical placement experience: how do undergraduate physiotherapy students approach person-centered practice?. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2022.2089609

Feiring, Marte ; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. 14 s. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202

Arfa, Shahrzad ; Solvang, Per Koren ; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun (2021). Participation in a rehabilitation program based on adapted physical activities in Norway: a qualitative study of experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Disability and Rehabilitation. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1907454

Koren Solvang, Per ; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Red.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. s. 65-80. Universitetsforlaget.

Andreassen, Tone Alm ; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13241

Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva ; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. 15 s. Sociology of Health and Illness. Vol. 43.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13228

Solvang, Per Koren ; Heiaas, Ida; Romsland, Grace Inga; Søberg, Helene Lundgaard (2021). The unexpected other: Challenges and strategies after acquired impairment. 17 s. Health.
https://doi.org/10.1177/13634593211021482

Koren Solvang, Per ; Sveen, Unni ; Lundgaard Søberg, Helene (2021). User involvement in the making: Positions and types of knowledge enacted in the interaction between service users and researchers in user panel meetings. 8 s. Health Expectations. Vol. 24.
https://doi.org/10.1111/hex.13281

Arfa, Shahrzad ; Koren Solvang, Per ; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Challenges and facilitators in supporting sustainable participation after rehabilitation: Experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
https://doi.org/10.1080/11038128.2020.1856183

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig