English version
Unni Sveen

Unni Sveen

Kort om

Utdannet ergoterapeut med PhD fra Universitetet i Oslo (2004). Har fra 2019 til 2022 ledet forskningsgruppen Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. Var professor i ergoterapi ved samme institutt fram til 2022. Forskningsinteresser knyttet til rehabilitering, nevrorehabilitering, komplekse intervensjoner, arbeidsrettet rehabilitering, metodeutvikling og ergoterapi. Forskningsprosjekter, utdrag: - Psykososial helse etter hjerneslag, en RCT - Kombinert kognitiv og arbeidsrettet rehabilitering etter mild-til-moderat traumatisk hodeskade, en RCT. - Traumatisk hodeskade, behov og behandlingstilbud i kronisk fase, en intervensjon i kommunehelsetjenesten. - Rehabiliteringsbehov, rehabiliteringstilbud og kostnader det første året etter skader. Er vitenskapelig redaktør i Ergoterapeuten og deltar i National Editors’ Board i Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Krabbe, Silje Helen; Groven, Karen Synne; Bjorbækmo, Wenche Schrøder; Sveen, Unni; Mengshoel, Anne Marit (2023). The fragile process of Homecoming - Young women in recovery from severe ME/CFS. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being .
https://hdl.handle.net/11250/3041216

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte; Andelic, Nada; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .
http://hdl.handle.net/10852/99349

Howe, Emilie; Zeldovich, Marina; Andelic, Nada; von Steinbuechel, Nicole; Fure, Silje Christine Reistad; Borgen, Ida Maria Henriksen; Forslund, Marit Vindal; Hellstrøm, Torgeir; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Rasmussen, Mari; Kleffelgård, Ingerid; Tverdal, Cathrine Buaas; Helseth, Eirik; Løvstad, Marianne; Lu, Juan; Arango-Lasprilla, Juan Carlos; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe; Dawes, Helen; Røe, Cecilie; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Røise, Olav; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gérard; Azzolini, Maria Luisa; Bartels, Ronald; Barzó, Pál; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo- Michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Bragge, Peter; Blaabjerg, Morten; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio (2022). Rehabilitation and outcomes after complicated vs uncomplicated mild TBI: results from the CENTER-TBI study. BMC Health Services Research . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/98216

Lund, Anne; Sveen, Unni; Asbjørnslett, Mona; Raanaas, Ruth Kjærsti (2022). Livsfaser, overgange og brud i relation til aktivitet. Nordisk Aktivitetsvidenskab 2. udgave. Munksgaard Forlag.

Gramstad, Astrid; Stigen, Linda; Maass, Ruca Elisa Katrin; Sveen, Unni; Horghagen, Sissel; Arntzen, Cathrine; Bonsaksen, Tore (2022). Er det regionale skilnader når det gjeld kommuneergoterapeutane i Noreg?. Ergoterapeuten . Vol. 65.
https://ipaper.ipapercms.dk/Ergoterapeuten/ergoter...

Lindstad, Marte Ørud; Obstfelder, Aud Uhlen; Sveen, Unni; Stigen, Linda (2022). Effectiveness of the Perceive, Recall, Plan and Perform intervention for persons with brain injury in community-based rehabilitation: protocol for a single-case experimental design with multiple baselines. 8 s. BMJ Open . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3046858

Borgen, Ida Maria Henriksen; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal; Kleffelgård, Ingerid; Brunborg, Cathrine; Andelic, Nada; Sveen, Unni; Søberg, Helene L.; Sigurdardottir, Solrun; Røe, Cecilie; Løvstad, Marianne (2022). Goal Attainment in an Individually Tailored and Home-Based Intervention in the Chronic Phase after Traumatic Brain Injury. Journal of Clinical Medicine . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/97807

Linnestad, Anne-Margrethe; Løvstad, Marianne; Groven, Karen Synne; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Spjelkavik, Øystein; Sveen, Unni (2022). "Manoeuvring in uncharted waters - a balancing act": A qualitative exploration of treatment and improvement after mild traumatic brain injury. Neuropsychological Rehabilitation .

Krabbe, Silje Helen; Mengshoel, Anne Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Sveen, Unni; Groven, Karen Synne (2022). Bodies in lockdown: Young women's narratives of falling severely ill with ME/CFS during childhood and adolescence. Health Care for Women International .

Borgen, Ida Maria Henriksen; Kleffelgård, Ingerid; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal; Søberg, Helene L.; Andelic, Nada; Sveen, Unni; Winter, Larraine; Løvstad, Marianne; Røe, Cecilie (2021). Patient-Reported Problem Areas in Chronic Traumatic Brain Injury. 10 s. The journal of head trauma rehabilitation . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10852/90697

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig