English version

Kontakt oss

Kontakt fakultetene

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Åpningstid: 10.00-14.00

Telefon: 67 23 59 75

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Åpningstid: 10.00-14.00

Telefon: 67 23 77 77

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Åpningstid: 08.30-15.00

Telefon: 67 23 59 74

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Åpningstid: 08.30-15.00

Telefon: 67 23 59 73

Sentralbord

Servicetorget campus Kjeller

Hovedresepsjonen

Besøksadresser

Postadresse

OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Fakturaadresse

E-fakturaadresse (EHF):
997058925

Organisasjonsnummer

997058925

Annet

Standvirksomhet og plakatoppheng