English version

Kontakt oss

Kontakt fakultetene

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Sentralbord

Servicetorget campus Kjeller

Hovedresepsjonen

Besøksadresser

Postadresse

OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Fakturaadresse

E-fakturaadresse (EHF):
997058925

Organisasjonsnummer

997058925

Annet

Standvirksomhet og plakatoppheng