English version

Universitetsbiblioteket

UB består av fire bibliotek, et studieverksted, en medieseksjon og forskningsstøtte.

 • Låneregler, purringer og erstatningskrav

  • Låneregler

   Lånekort

   Du bruker studentkortet ditt som lånekort. Dersom du ikke har med deg lånekort, må du vise fram en annen form for legitimasjon for å låne. Om du ikke er student ved OsloMet, kan du bruke nasjonalt lånekort, eller få lånekort ved å møte opp personlig med legitimasjon.

   Adresseendring

   Har du skiftet adresse, må du melde ifra via Studentweb (student.oslomet.no). Andre må kontakte biblioteket.

   Fjernstudenter

   Om du studerer deltid samtidig som du bor utenfor Stor-Oslo, er du fjernstudent. Fjernstudenter som får sendt bøker fra biblioteket ved OsloMet, eller som låner bøker direkte, må betale returen selv. Alternativet er å bruke fjernlån fra nærmeste folkebibliotek.

   Fjernstudenter er ikke unntatt den vanlige regelen om å returnere lånte bøker til innleveringsfristen.

   Lånetid

   Du er personlig ansvarlig for alt du låner, og for at du leverer innen fristen. Om lånene ikke blir levert innen fristen vil du få purring (les mer i punktet under). Få oversikt over lånene dine og fristene ved å logge deg inn i Oria (oria.no).

   • Bøker, studentoppgaver og lignende: tre uker
   • Tidsskrifter: en uke
   • Filmer: en uke
   • Audiovisuelt utstyr (kun på Biblioteket P48): en uke
  • Purringer og erstatningskrav

   Du får en påminnelse på sms eller e-post en dag før forfall og dessuten en ny påminnelse samme dag som lånet forfaller.

   Du kan ikke låne flere bøker så lenge du har forfalne lån.

   Gjeldende satser for erstatningskrav

   • Bøker: 700 kroner
   • Tidsskrift: 200 kroner
   • CD: 200 kroner
   • Filmer: 500 kroner
   • Materiale som er lånt inn fra andre bibliotek: satser fra eierbiblioteket

   Du kan òg erstatte tapte bøker ved å kjøpe inn et nytt, ubrukt eksemplar. Da slipper du å betale erstatningskrav. Erstatningseksemplaret skal være nyeste utgave av boka. Kontakt biblioteket for nærmere avtale.

   Betal erstatningskrav (webshop.oslomet.no).

 • Finn pensum, bestill og forny

  Du finner selv frem bøker i hyllene. Det er kun hvis bøkene er utlånte eller om de ikke finnes ved ditt studiested (Pilestredet eller Kjeller), at du kan sende inn bestilling eller reservere. Eksterne lånere kan kun reservere OsloMet sitt materiale.

  Finn pensum

  Bibliotekene har flere eksemplarer av hver pensumbok. Hjelp til å finne din pensumliste (student.oslomet.no).

  Bestill bøker

  • Søk opp dokumentet i søketjenesten Oria (oria.no).
  • Er boka utlånt, kan du logge deg på i Oria med OsloMet-ID (med samme brukernavn og passord som til Canvas eller Feide) og bestille ved å klikke på Bestill dokument og deretter velge hentested. Dersom denne boka ikke finnes i samlingen til OsloMet-bibliotekene, kan du velge fanen Norske fagbibliotek og søke om det er andre som har boka. Du kan da bestille boka på samme måte som du bestiller en bok som er utlånt.
  • Du får beskjed på sms/e-post når boka kan hentes. Har du bestilt en artikkel, blir denne sendt til deg i posten (internpost til ansatte).

  Ansatte: Ta kontakt med oss om du har problemer med å logge på.

  Fjernlån: Har du spørsmål som gjelder fjernlån, ta kontakt med biblioteket ved avdelingen din.

  Eksterne lånere kan kun reservere OsloMet sitt materiale, det vil si vi bestiller ikke inn lån fra andre bibliotek. 

  Forny lån

  • Logg på Oria (oria.no) øverst i høyre hjørne, klikk deretter på Mine lån. Eksterne lånere og studenter som ikke hører til OsloMet må kontakte biblioteket for å fornye lån.
  • Trykk på Forny-knappen på de titlene du ønsker å fornye. Er det ingen Forny-knapp ved ønsket tittel, er lånet ikke mulig å fornye og du må levere.

  Du kan fornye lån inntil fem ganger dersom det ikke er venteliste. Lån fra andre bibliotek får du kun fornye ved å spørre biblioteket ved din avdeling.

  Påloggingsveiledning til Oria (unit.no), inkluderer også veiledning for eksterne lånere.

  Ansatte: Ta kontakt med oss om du har problemer med å logge på.

  Bestill artikler i Oria

  • Søk på artikkeltittelen i Oria (oria.no).
  • Hvis du ikke får treff på artikkelen i Oria, huk av for Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til i fasettmenyen, til høyre for trefflisten. Da får du treff på artikler OsloMet ikke har tilgang til, men kan bestille. Du kan også prøve med et søk på tidsskrifttittelen.
  • Dersom tidsskriftet ikke finnes ved OsloMet, klikk på fanen Norske fagbibliotek over søkefeltet.
  • Finn artikkelen du vil ha, i trefflisten. Klikk på Finn og bestill. Logg på Oria, og klikk deretter på Be om bestilling fra annet bibliotek.
  • Fyll ut flest mulig av følgende felt på bestillingsskjemaet: artikkeltittel, tidsskrifttittel, forfatter(e), volum (årgang), (hefte-)nummer, sidetall og år.

  Merk: Artikkelkopier kan kun bestilles dersom OsloMet ikke har artikkelen i trykt eller elektronisk form.

  Bestilling via fagdatabaser

  • Søk opp artikkelen i valgt database (oria.no).
  • Klikk på ikonet @OsloMet i trefflisten.
  • Klikk på Fulltekst-lenke om mulig, dersom fulltekst ikke finnes, klikker du Finn og bestill, og fyller ut bestillingsskjemaet. Bla deg deretter helt ned på siden, og klikk på Bestill dokument.

  Lån av AV-utstyr

  Visste du at studenter og ansatte ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr til prosjekt? Lån AV-utstyr.

 • Aviser, ordbøker og oppslagsverk

  Aviser - digital tilgang

  Få tilgang til en rekke aviser i digitalt format hjemmefra eller på OsloMets studiesteder.

  Pressreader (oria.no): Her får du tilgang til aviser og magasiner fra hele verden, inkludert Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen og Washington Post. Hver utgave er tilgjengelig i inntil 90 dager. Last ned appen Pressreader når du er på OsloMets nett. Da vil du også få tilgang hjemmefra, i en uke av gangen. For å aktivere tilgangen på nytt, må du åpne appen neste gang du er på campus.

  Mediearkiv

  Nasjonalbibliotekets avistjeneste (oria.no): Tjenesten dekker store deler av norske avisutgivelser, og de fleste av disse er tilgjengelig fra 14 dager etter utgivelsesdato. Materialet kan lastes ned og skrives ut. Ta kontakt med ditt bibliotek for å få brukernavn og dagens passord.

  Atekst Retriever (oria.no): Nordens største digitale mediearkiv, som samler nyheter fra nordiske print- og nettmedier, TV og radio. Inneholder også analyseverktøy. Biblioteket gir tilgang til Atekst for studenter og faglige ansatte som har et dokumentert faglig behov. Klikk på lenken for å finne søknadsskjema.

  Ordbøker og oppslagsverk

  Via Oria har du tilgang til en rekke ordbøker og oppslagsverk, blant annet Ordnett og Oxford English Dictionary (oria.no).

 • OsloMets studentoppgaver, filmer, tidsskrifter, rapporter, avhandlinger, Startpakka og digitale læreverk

  Studentoppgaver, avhandlinger, vitenskapelige artikler med mer

  I OsloMets digitale vitenarkiv, ODA – Open Digital Archive (oda.oslomet.no), finner du blant annet faglige arbeider, rapportserier, doktoravhandlinger, beståtte masteroppgaver og et utvalg av inntil fem bacheloroppgaver per årskull produsert ved OsloMet. Informasjon om publisering i ODA (ansatt.oslomet.no).

  Opptak av undervisning, arrangementer med mer

  FilMet (film.oslomet.no) er OsloMets portal for undervisningsfilm. Her finner du filmer som forklarer vanskelige emner og gjør det enklere å studere og repetere. I tillegg kan du finne opptak fra arrangementer og lignende. Informasjon om FilMet (film.oslomet.no). 

  Utgivelser av rapporter, utredninger og avhandlinger

  Skriftserien (skriftserien.oslomet.no) utgir trykte rapporter, utredninger og annet med tilknytning til OsloMet. Skriftserien gir også ut ph.d.-avhandlinger med opphav i OsloMets doktorgradsprogrammer etter avtale med kandidater som ønsker videre publisering. På nettsiden kan du bestille trykte utgaver eller laste ned pdf-er. Informasjon om Skriftserien (ansatt.oslomet.no).

  Open Access-tidsskrifter

  OJS (journals.oslomet.no) er publiseringsplattformen for OsloMets vitenskapelige Open Access-tidsskrifter. Om publisering av Open Access-tidsskrift på ansattsidene.

  Digitale læreverk/lærebøker

  OsloMetX (x.oslomet.no) er OsloMet sin digitale forlagsvirksomhet, og publiserer og vedlikeholder digitale læremidler, enten som helthetlige læreverk ("digitale lærebøker") innenfor ulike fagområder, eller mindre omfangsrike kurs som tar for seg hele eller deler av emner.  Felles for disse er at de er spesialtilpassede for nett. Informasjon om OsloMetX.

  Startpakka

  Startpakka (x.oslomet.no) er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Startpakkas innhold er åpent tilgjengelig. Det er også mulig å registrere seg, da husker programmet hvor du stoppet sist. Noen av de viktigste delene av Startpakka finnes også tilgjengelig i Canvas (student.oslomet.no).