English version

Hjelp til litteratursøk

Person foran pc

Litteratursøk kan være utfordrende å komme i gang med. Det kan også være tidkrevende og forutsette en viss kjennskap til bl.a. søketeknikk og ulike databaser.

Biblioteket hjelper deg med søk på ulike nivåer:

Trenger du hjelp til å skaffe noe?

Vi kan hjelpe deg med å enten låne det fra andre bibliotek eller kjøpe det inn til vårt bibliotek, ta kontakt:

Bestill via fjernlån: ub.fjernlan@oslomet.no

Foreslå innkjøp: ub.bestilling@oslomet.no