Hjelp til litteratursøk

Person foran pc

Litteratursøk kan være utfordrende å komme i gang med. Det kan også være tidkrevende og forutsette en viss kjennskap til bl.a. søketeknikk og ulike databaser.

Biblioteket hjelper deg med søk på ulike nivåer:
  1. Enkle søk i f.eks. Oria: spør oss på biblioteket eller les Finn fagstoff-veiledningen
  2. Spørsmål som krever litt mer tid: kom på bibliotekenes veiledningspunkt
  3. Søkehjelp til større avsluttende oppgaver og ansattes FoU-arbeid: bestill en bibliotekar
  4. Ulike forespørsler: finn og kontakt bibliotekaren som er tilknyttet ditt institutt/senter
  5. Systematisk litteratursøk til forskningsprosjekter: bestill systematiske litteratursøk til forskningsprosjekter
Trenger du hjelp til å skaffe noe?

Vi kan hjelpe deg med å enten låne det fra andre bibliotek eller kjøpe det inn til vårt bibliotek, ta kontakt:

Bestill via fjernlån: ub.fjernlan@oslomet.no

Foreslå innkjøp: ub.bestilling@oslomet.no

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket