English version

Tilgjengelegheitserklæring for oslomet.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Denne erklæringa gjeld ikkje våre subdomener.

Status for www.oslomet.no per 11. februar 2021

Vi brukar verktøyet Siteimprove til å kontinuerleg måle i kva grad oslomet.no oppfyller krava til tilgjengelege nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss kontinuerleg ein "Accessibility Score" som viser i kva grad nettstaden samsvarar med standardane i WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines). 

Dette må vi rette opp

Punkta under lister opp funksjonalitet og innhald der feiltypane inngår:

2 A-feiltyper, førekomst: alle sider  

1 AA-feiltype, førekomst: alle sider

6 A-feiltyper, førekomst: 11-50 sider pr. feiltype

8 A-feiltyper, førekomst: 1-10 sider pr. feiltype

Vi bryr oss om tilgjengelegheit!

OsloMet er pliktig til å

OsloMet er offisiell samarbeidspartnar med International Association of Accessibility Professionals (iaapnordic.org).

Tilgjengelegheitsprinsippa vi følgjer

Kommunikasjonsavdelingen ved OsloMet tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personar og verktøy for å dagleg følgje med på nettstadens status. Gjennom vekentlege arbeidsøkter rettar vi opp i WCAG-feil, samt legg langsiktige planar for korleis vi skal løyse dei resterande problema (både innanfor og utanfor WCAG).

Er det noko du ikkje klarar å lese på oslomet.no?

Kontakt oss for å få tilsendt innhald i eit anna format. Du kan sjølv velje korleis du vil ha innhaldet. Eksempel på dette kan vere universelt utforma PDF-ar, Word-filer eller print på papir.

Fungerer ikkje skjermlesaren slik den skal på nettstaden vår? Kontakt oss på telefonnummeret 67 23 50 00 (sentralbord) og få innhald lest opp via telefon.

Tips og triks

Tekststorleik:

Skjermlesar:

Verktøy og sider om tilgjengelegheit

For innhald på engelsk:

Korleis kan du sei frå om manglande tilgjengelegheit?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på oslomet.no?

Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit!

Kontakt oss i den sentrale nettredaksjonen