Alumni

Alumni er et latinsk ord som betyr tidligere studenter. OsloMet har etablert et alumninettverk som retter seg mot deg som har studert hos oss. Gjennom alumninettverket kan du få faglig påfyll og muligheten til å utvide ditt profesjonelle nettverk.

Alumnigrupper

25

Alumniarrangementer i fjor

16

Medlemmer i nettverket

34545

Bli med i OsloMet alumni-gruppen på Facebook.

Legg til OsloMet på din LinkedIn-profil

Send oss en epost