Alumnigrupper

Stadig flere utdanninger ved OsloMet har sin egen alumnigruppe. Gruppene har fokus på nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Noen av gruppene under planlegger og gjennomfører et eller to større eller mindre arrangement i året. Andre bruker Facebook eller LinkedIn til å opprettholde kontakt og utveksle tips til ledige stillinger, relevant fagstoff og bygge nettverk. Alle er helt gratis å bli medlem i og er i stor grad drevet av alumner fra den aktuelle utdanningen. De fleste gruppene er i oppstartsfasen, men noen har vært aktiv i noen år.

Ser du ikke utdanningen din i oversikten? Kunne du tenke deg å bidra til å starte opp en alumnigruppe? Ta kontakt med OsloMets alumnikoordinator.

Studentparlamentet (facebook.com) og Næringslivsutvalget (linkedin.com) har også egne alumnigrupper for sine tidligere medlemmer.

Ser du ikke utdanningen din i oversikten? Kunne du tenke deg å bidra til å starte opp en alumnigruppe? Ta kontakt med alumnikoordinator ved OsloMet: