Alumnigruppe: faglige oppdateringer i en travel arbeidshverdag

To damer som er yrkesfaglærere jobber og smiler

Medlemmer i gruppen, som har fått navnet Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen, får muligheten til å delta på arrangementer, dele erfaringer og få faglig påfyll for å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

Faglig oppdatering 

Universitetslektor og prosjektleder Ingvild Iversen har selv lang fartstid som yrkesfaglærer i videregående skole  

– Som lærer er det ikke er så lett å få tak i alt det nye som rører seg, men med nettverket er informasjon lett tilgjengelig, og ikke minst er det flott at det handler direkte om yrkesfag, uttaler Iversen. Hun håper alumni-nettverket kan bidra til å styrke felles læringsprosesser i fag- og yrkesopplæringen og henviser til at lærere i nettverket trekker fram tid, samarbeid og felles forståelse som utfordringer ved implementering av nye læreplaner.

Som lærer er det ikke er så lett å få tak i alt det nye som rører seg, men med nettverket er informasjon lett tilgjengelig, og ikke minst er det flott at det handler direkte om yrkesfag. – Ingvild Iversen
Ingvild Iversen står utenfor OsloMet. Hun ser i kameraet og smiler.

Foto: Anders Grydeland

Hva betyr alumni?

Alumni er et ord fra latin som betyr nettverk for tidligere studenter ved et universitet. Gjennom nettverket kan du holde kontakt med gamle bekjente, knytte nye kontakter og få tilgang til faglig påfyll.

Om alumni på OsloMet

Anders Grydeland som driver og leder nettverket sammen med Iversen legger til at OsloMet legger frem kunnskapsbaserte perspektiver på ulike utfordringer lærerne kan møte ved blant annet implementering av nye læreplaner i Fagfornyelsen. 

Nettverk på Teams 

Nettverket bruker Teams som samhandlingsplattform, det samme verktøyet som benyttes i videregående opplæring.

– Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen har som mål å knytte aktører i opplæringen sammen. Både instruktører i bedrifter, opplæringskontor, programfaglærere, fellesfaglærere og andre. Gjennom en felles plattform, som brukes av mange lærere som daglig arbeidsverktøy, vil vi legge til rette for erfaringsutveksling og en arena hvor en kan undre seg og reflektere i fellesskap, forteller universitetslektor Anders Grydeland.  

Arrangement, podcast og erfaringsdeling

Nettverket arrangerer webinar om dagsaktuelle tema, lager podcast, videoer og legger til rette for erfaringsutveksling mellom yrkesfaglærere over hele landet på Teams.

– I en veldig travel hverdag er dette et godt, lett tilgjengelig verktøy. Og viktig nå mens man står midt i endringen som Fagfornyelsen er, avslutter Iversen.

Bli medlem i alumnigruppen

Du blir medlem i nettverket og får tilgang til Teamet ved å sende en e-post til Ingvild Iversen.