English version

Forskning

OsloMet-forskning i tall

Forskningsgrupper
103
Aktive Horisont 2020-prosjekter
16
Aktive NFR-prosjekter
221
Doktorgradsstipendiater i 2020
325

Ukraina: Eksperter fra OsloMet

Her finner du et utvalg OsloMet-forskere som kan kommentere ulike tema knyttet til den russiske invasjonen av Ukraina.

Finn en Ukraina-ekspert

Ekspertliste

Trenger du en ekspert på et aktuelt tema? I denne listen finner du OsloMet-forskere som kan svare på ulike tema.

Finn en ekspert