English version

Forskning

OsloMet-forskning i tall

Forskningsgrupper

101

Horisont 2020-prosjekter

16

NFR-prosjekter

216

Ph.d.-kandidater 2019

346