Forskning

OsloMet-forskning i tall

Forskningsgrupper

101

Horisont 2020-prosjekter

18

NFR-prosjekter

166

Ph.d.-kandidater

253