English version

Forskning

OsloMet-forskning i tall

Forskningsgrupper
101
Horisont 2020-prosjekter
16
NFR-prosjekter
216
Ph.d.-kandidater 2019
346