English version

Berekraft

OsloMet har som mål at utdanningane og forskinga vår skal bidra til ei berekraftig samfunnsutvikling. Vi har studieprogram, forsking og driftstiltak som kan knytast til alle FNs 17 berekraftsmål.

Aktuelt

Foto av et nedlagt industribygg i Sulitjelma med et grafittibilde som viser to personer med dykkerklokkeutstyr som prøver å fjerne olje og gruvesteiner fra kroppen sin.
Hva er gode kjennetegn for å måle grønn omstilling i distriktene?

For at distriktskommunene skal få til den grønne omstillingen trenger de folk. Riktig kompetanse og god livskvalitet kan være avgjørende for at lokalsamfunn skal bli «grønnere».

Fra vannrenseanlegg. Et baseng fylt av kloakk med belyst betongtak over.
Slik kan kloakk bli miljøvennlig drivstoff

Det du spyler ned i toalettet blir miljøvennlig drivstoff til busser og trailere. OsloMet-forskere prøver nå å gjøre produksjonen av biogass mer energieffektiv og miljøvennlig ved hjelp av kunstig intelligens.

Sparc-gruppen jobber med bærekraft på OsloMet
Studentar vil gjere OsloMet leiande på berekraft

Samfunnet må bevege seg i ei meir berekraftig retning, men for ein institusjon som OsloMet er ikkje dette gjord over natta. Endringsekspertar ved AFI såg at studentdeltaking kunne vere nøkkelen til suksess. No blomstrar prosjektet dei starta.

Uværet Hans har ført til flom over en bilvei, og en bil forsøker å kjøre gjennom vannmassene. Bildet ses ovenfra og rett ned på veien.
Hvordan kan Norge bli et lavutslippsland på 26 år?

Om bare 26 år skal Norge skal være et lavutslippsland. Hvordan i all verden skal vi klare det?

Skoleelever sitter rundt et bord og løser oppgaver mens en mannlig lærer følger med.
– Utdanning er en oversett nøkkel til rettferdig klimaomstilling

Raske og rettferdige klimatiltak forutsetter at befolkningen har mulighet til å forstå tiltakenes viktigste konsekvenser, mener professor Hanne Svarstad.

Viser beina og den hvite stokken til en blind person som går på et grått, hellelagt fortau. Ved siden av han går det en person i følge med han.
Slik kan synshemmede få hjelp av kunstig intelligens

Navigasjonsverktøy for synshemmede er ofte upraktiske, ikke-bærbare og krever mye opplæringstid. Raske fremskritt innen kunstig intelligens og stadig mer datakraft i smarttelefoner gir derimot nye muligheter.

Eldre serveres mat på et sykehjem.
Vi blir hva vi kjøper: Kan vi kjøpe oss mer bærekraftige?

Når det offentlige i dag kjøper mat er den avgjørende faktoren «hvor billig» noe er.

illustrasjonsbilde av byggeklosser som danner en sirkulær økonomimodell og en pekefinger som skyver inn den siste resirkuleringsklossen
NIBR startar nytt stort prosjekt om sirkulær økonomi

NIBR-forskarane Hege Hofstad og Trond Vedeld er tildelt eit stort Forskningsråd-prosjekt om samskapning og sirkulærøkonomi.

Geiter på vei mot beite i Lofoten
Hvordan ser vi for oss et samfunn basert på lokal mat?

Unike forskningsmetoder gir hjelp til å svare på store spørsmål om matfremtiden vår.