Slik arbeider vi med berekraft

I 2015 lanserte FN 17 berekraftsmål (fn.no). Med profesjonsutdanningar, praksisnær forsking, innovasjonsutvikling og program for livslang læring har OsloMet gode føresetnader for å bidra til eit meir berekraftig samfunn regionalt, nasjonalt og globalt.

Alt vi gjer, inkludert drift, formidling og studentmedverknad, skal støtte arbeidet for ei meir berekraftig samfunnsutvikling.

Kontaktperson

Laster inn ...