Slik arbeider vi med berekraft

I 2015 lanserte FN 17 berekraftsmål (fn.no). Med profesjonsutdanningar, praksisnær forsking, innovasjonsutvikling og program for livslang læring har OsloMet gode føresetnader for å bidra til eit meir berekraftig samfunn regionalt, nasjonalt og globalt.

Alt vi gjer, inkludert drift, formidling og studentmedverknad, skal støtte arbeidet for ei meir berekraftig samfunnsutvikling.

OsloMets arbeid med berekraft er tydeleg forankra i universitetet sin strategi, der vi forpliktar oss til å: 

Les meir:

Kontaktperson

Laster inn ...