English version

Utdanning med berekraftsperspektiv

OsloMet tilbyr ei rekkje studieprogram, enkeltemne og etter- og vidareutdanningar der studentane lærer om berekraftsmåla og kan integrere dei i prosjekta og oppgåvene sine.

For studentar som ønskjer å ta deler av utdanninga i utlandet har vi etablert ei ordning med berekraftig utveksling (student.oslomet.no).

Her finn du nokre eksempel på utdanningar med eit tydeleg berekraftsperspektiv.