English version

Entreprenørskap

Masterprogram

Dette studiet gir deg kunnskap og ferdigheter du trenger som entreprenør, enten du ønsker å starte eget selskap eller vil bidra til omstilling og innovasjon i organisasjoner.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for entreprenørskap (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad, samt godkjent opptaksprøve og intervju.  

  I opptaksprøven skal du inkludere en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring, i tillegg til å svare på enkelte spørsmål og case. Opptaksprøven lastes opp som en egen pdf i Søknadsweb.

  Her finner du opptaksprøven du skal besvare: Opptaksprøve for Master i entreprenørskap - OsloMet

  Når søknadsfristen er ute vil opptaksprøvene gås gjennom av faglig ansatte på fakultet og aktuelle kandidater vil innkalles til et digitalt intervju på 15-20 minutter. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve og intervju.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  • 15. april

  Når får du svar på søknaden?

  • 10. juli

  Søk med studiekode

  215 6279

  Opptaksprøve og intervju

  Når du skal søke om opptak til master i entreprenørskap skal du svare på en egen opptaksprøve. I prøven skal du inkludere en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring, i tillegg til å svare på enkelte spørsmål og case. Opptaksprøven lastes opp som en egen pdf i Søknadsweb.

  Frist for opplasting av opptaksprøven: 

  15. april

  Her finner du opptaksprøven du skal besvare: Opptaksprøve for Master i entreprenørskap - OsloMet

  Når søknadsfristen er ute vil opptaksprøvene gås gjennom av faglig ansatte på fakultet og aktuelle kandidater vil innkalles til et digitalt intervju på 15-20 minutter. 

  Masterprogrammet tar sikte på en mangfoldig gruppe studenter med ulik utdanningsbakgrunn. I tilfelle flere kvalifiserte søkere har lignende utdanningsbakgrunn, kan søkere med ulik bakgrunn velges for opptak over de med tilsvarende utdanningsbakgrunn.

 • Hva lærer du?

  Masterprogrammet skal gi deg forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter til å bidra til endring og innovasjon. Du vil få praktisk erfaring som gjør at du kan utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester som løser utfordrende problemer, og lede slike prosesser fra start til slutt.  

  Gjennom studiet vil du få kompetanse til å kunne jobbe med verdiskapende prosjekter i tverrfaglige team, og rustes til å bli en endringspådriver i møte med etablerte fagfelt i arbeidslivet og ellers. 

  Se programplan på student.oslomet.no 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

   

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Master i entreprenørskap kombinerer varierte arbeids- og undervisningsformer, slik som:

  • forelesninger
  • workshops
  • spillbasert læring
  • ekspedisjoner
  • omvendt klasserom
  • individuelt arbeid og gruppearbeid
  • mentorordning og coaching
  • case-arbeid
  • eksperimenter og testing av prototyper og hypoteser
  • deltakelse på eksterne arrangementer
  • gjesteforelesninger
  • arbeid i digital læringsplattform
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Gjennom dette studiet vil du få kunnskap og ferdigheter som er nyttige om du ønsker å bli gründer, eller ønsker å bidra til endring og innovasjon i eksisterende private eller offentlige bedrifter og organisasjoner.

 • Utveksling

  • Du kan velge å skrive masteroppgaven i utlandet gjennom et av utvekslingsprogrammene som tilbys masterstudenter ved OsloMet. Du kan enten finne en relevant institusjon selv eller få hjelp til å kontakte en av utdanningsinstitusjonene OsloMet samarbeider med. 
  • Du kan bli med på et av OsloMets eksisterende initiativer eller forskningsprosjekter (eksempelvis MIT Reap, European Project Semester (ESP) eller andre internasjonale prosjekter, slik som Centre for Welfare and Labour Research).  
  • Du kan dra på utveksling gjennom Gründerskolen, en sommerskole ledet av Universitetet i Oslo (UiO). Her vil du kunne dra på utveksling til Boston, Toronto, San Francisco eller Singapore.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Even Haug Larsen i aksjon i en forelesningssal.
Opptatt av entreprenørskap? Sjekk dette studiet

Kanskje din fremtidige jobb er en arbeidsplass du skaper selv? Høsten 2022 starter OsloMet opp et masterprogram i entreprenørskap der du skal starte en bedrift sammen med medstudenter.