Fire masterstudenter i entreprenørskap på OsloMet sitter på et grupperom og samarbeider med et prosjekt. De smiler og ler.

Entreprenørskap

Masterprogram

Masteren gir kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap. Du skal starte en bedrift eller et innovasjonsprosjekt, og målet er at du skal skape din egen arbeidsplass.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad
  • godkjent opptaksprøve og intervju
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Aktuelle kandidater blir kalt inn til et digitalt intervju på 15-20 minutter etter søknadsfristen.

  Programmet tar sikte på en mangfoldig gruppe studenter med ulik utdanningsbakgrunn. Hvis flere kvalifiserte søkere har lignende utdanningsbakgrunn, kan søkere med ulik bakgrunn velges for opptak over de med tilsvarende utdanningsbakgrunn.

  Det kan være konkurranse om plassene. Søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve og intervju. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6279.

  Søknadsfristen er 15. april. Dette er også frist for å laste opp opptaksprøven.

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Masterprogrammet gir deg forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter, slik at du kan starte en ekte bedrift eller et innovasjonsprosjekt.

  Undervisningen er lagt opp slik at du som student skal lære entreprenørskap ved selv å erfare entreprenørskap.

  Du får praktisk erfaring med å utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester. Disse skal løse utfordrende problemer.

  Gjennomføringen av slike prosjekter skjer i tverrfaglige team.

  Du får kompetanse til å bli en endringspådriver i møte med etablerte fagfelt i arbeidslivet og ellers.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Master i entreprenørskap kombinerer varierte arbeids- og undervisningsformer som

  • forelesninger og gjesteforelesninger
  • workshops og case-arbeid
  • spillbasert læring
  • ekspedisjoner
  • omvendt klasserom
  • individuelt arbeid og gruppearbeid
  • mentorordning og coaching
  • eksperimenter og testing av prototyper og hypoteser
  • deltakelse på eksterne arrangementer
  • arbeid i digital læringsplattform
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet gir deg muligheter til å jobbe innenfor start-ups, scale-ups, eller være forretningsutvikler som jobber for endring og innovasjon i offentlige og private bedrifter og organisasjoner.

  Du får unik entreprenøriell kompetanse, som er viktig i møte med morgendagens komplekse arbeidsoppgaver.

  Din erfaring med å drive innovasjonsprosjekter fra start til slutt er relevant for å jobbe i konsulentselskaper og offentlige virksomheter.

 • Utveksling

  Du kan velge å skrive masteroppgaven i utlandet gjennom et av utvekslingsprogrammene som tilbys masterstudenter ved OsloMet. Du kan enten finne en relevant institusjon selv eller få hjelp til å kontakte en av utdanningsinstitusjonene OsloMet samarbeider med. 

  Du kan bli med på et av OsloMets eksisterende initiativer eller forskningsprosjekter, eksempelvis MIT Reap, European Project Semester (EPS) eller andre internasjonale prosjekter, slik som Centre for Welfare and Labour Research.  

  Du kan dra på utveksling gjennom Gründerskolen, en sommerskole ledet av Universitetet i Oslo.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Nyhetsartikler om utdanningen

Skal bli mestere i entreprenørskap (journalen.oslomet.no)

Tverrfaglig kompetanse hacker systemet (journalen.oslomet.no)

Programkoordinator

Laster inn ...

Studenthistorier

Jørgen og Magnus står i universitetslokalene i Falbes gate 5 og ser i kamera
Ville være sine egne sjefer – startet studentbedrift

OsloMet-studentene Jørgen og Magnus ønsket å skape noe som var større enn dem selv. Derfor startet de studentbedriften Oslo Analytic.

Entreprenørskapstudenter i kollokviegruppe.
Opptatt av entreprenørskap?

Har du en entreprenørspire i magen – kanskje din fremtidige jobb er en arbeidsplass du skaper selv?