Opptak til masterstudier og videreutdanninger

Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger.

Slik søker du

Du søker om opptak til master og videreutdanninger i Søknadsweb (fsweb.no). Du kan søke på inntil tre mastere og tre videreutdanninger i prioritert rekkefølge. Husk å sjekke at du oppfyller opptakskravene før du søker.

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

How to apply for international master's degree programmes

 • Opptakskrav

  Opptakskrav til de ulike studiene er beskrevet under hvert enkelt studietilbud.

  I tillegg til de studiespesifikke kravene må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) inkludert dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk (samordnaopptak.no).

  Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se «Min profil») trenger du ikke å dokumentere dette.

  Masterprogrammer ved OsloMet

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det et krav at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Vi regner om et vektet karaktergjennomsnitt til en skala fra 1 til 5, og du må minimum ha gjennomsnittet 2,5.

  Opptaket til masterstudier reguleres av Forskrift om opptak til studier ved OsloMet (lovdata.no).

 • Poeng og rangeringsregler

  Til studier der det er konkurranse om plassene regner vi ut poeng, og søkere med flest poeng får først tilbud om plass.

  Poenggrensene fra forrige opptak finner du på hvert enkelt studiums nettside. Poenggrensen angir den med lavest poengsum som fikk tilbud om plass og er en indikasjon på hvor vanskelig det er å få plass på studiene.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Last opp dokumentasjon

  Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb. Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen.

  Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

  Har du utdanning fra utlandet?

  Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

  For noen land har vi spesifikke dokumentasjonskrav. Sjekk spesifikke krav under punktet «Special Documentation Requirements per Country» på siden Required Documents for Master's Degrees (engelsk).

  Hva må du laste opp?

  Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis.

  • Høyere utdanning

   Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

   Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

   Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling (fellesstudentsystem.no).

   Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

  • Annen utdanning

   Eventuell annen utdanning, f.eks. fagskoleutdanning, må du dokumentere med karakterutskrift/vitnemål.

  • Yrkespraksis

   Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

   • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
   • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
   • beskrivelse av arbeidet du har utført
   • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver/leder

   Arbeidsavtaler, arbeidskontrakter eller CV er ikke godkjent dokumentasjon på yrkespraksis.

   Deltid regnes om til heltid. Det  betyr at

   • 50 prosent stilling i ett år utgjør seks måneder heltidspraksis
   • 30 prosent stilling i tre år utgjør elleve måneder

   Ekstravakter i form av timer kan legges til, men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år. 150 timer er en måned.

   Søkere får godskrevet yrkespraksis fram til 15. august i opptaksåret for studier med oppstart i august hvis attesten er datert etter 1. januar i opptaksåret, og viser at en står i stillingen, med dato eller "fast ansatt".

   Arbeid som selvstendig næringsdrivende dokumenteres med attest fra regnskapsfører, attest fra Brønnøysundregisteret og egenerklæring. Attest og egenerklæring må beskrive omfang på stilling samt innholdet i stillingen og bedriften så godt som mulig.

   Hvis du ikke har benyttet regnskapsfører, kan du laste opp attester fra partnere, eventuelt fra større kunder. Du kan også laste opp selvangivelse fra Skatteetaten.

  • Annen dokumentasjon

   Opptak til noen studieprogram har tilleggskrav som må dokumenteres, for eksempel

   • opptaksprøve
   • arbeidstilknytning
   • motivasjonstekst
   • idéskisse

   Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor (register.helsedirektoratet.no) for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon.

  • Avslutter du utdanning etter søknadsfristen?

   Endelig vitnemål må lastes opp innen 1. juli. Hvis du avslutter din bachelorgrad ved OsloMet eller fullført grad synes gjennom resultatutveksling, trenger du ikke laste opp endelig vitnemål.

 • Forbedring av karakter

  Hvis du ønsker å forbedre karakterer fra din bachelorgrad som privatist eller enkeltemnestudent, må du sjekke med utdanningen ved ditt studiested om det er mulig å ta opp emner på nytt, eller om det er andre emner som innholdsmessig tilsvarer de emnene du ønsker å forbedre karakter i.

  Har du bachelorgrad fra OsloMet eller HiOA/HiO/HiAk?

  Hvis du har bachelorgrad fra OsloMet eller HiOA/HiO/HiAk, og ønsker å ta en eksamen som privatist, finner du informasjon på Privatist (student.oslomet.no)

  Vi gjør oppmerksom på at hvis det er mulig å forbedre, vil en endring av karakter i et emne ofte utgjøre såpass liten del av poengsummen at det som regel ikke har stor betydning for opptak.

 • Ledige studieplasser

  Studietilbud med ledige studieplasser legges ut for søking 1. august (studietilbud med søknadsfrist 1. mars / 15. april) og 15. november (studietilbud med søknadsfrist 15. oktober).

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema