Ledige studieplasser masterstudier, PPU og videreutdanninger

Ledige plasser på masterstudier, PPU og videreutdanninger på OsloMet legges ut for søking 1. august kl. 12 (studietilbud med søknadsfrist 1. mars/15. april) og 15. november kl. 12 (studietilbud med søknadsfrist 15. oktober).

Du søker i SøknadsWeb (fsweb.no).

Det er løpende opptak til ledige studieplasser og svar på søknad sendes ut fortløpende. Les opptakskravene godt før du søker opptak. Disse finner du under hvert studietilbud. Ved søking til ledige studieplasser er det normalt ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Dersom du allerede har en aktiv søknad i det samme opptaket, vil du ikke kunne legge til nye alternativer selv. Kontakt oss på e-post opptak@oslomet.no og oppgi ditt søkernummer. Dersom du vil søke på flere søknadsalternativer må du også oppgi prioriteringsrekkefølge.

Les mer om hvordan du søker opptak