Ledige studieplasser masterstudier, PPU og videreutdanninger

Ledige plasser på masterstudier, PPU og videreutdanninger på OsloMet legges ut for søking 1. august kl. 12 (studietilbud med søknadsfrist 1. mars/15. april) og 15. november kl. 12 (studietilbud med søknadsfrist 15. oktober).

Du søker i SøknadsWeb (fsweb.no) hvis du oppfyller opptakskravene til studiet du skal søke på. Opptakskrav finner du under hvert studietilbud.

Det er løpende opptak til de ledige plassene, og svar på søknadene blir gitt fortløpende fra begynnelsen av august/etter 15. november.

Hvis du tidligere har registrert en søknad til det samme opptaket på master eller videreutdanning og ønsker å søke på ledige plasser, må du kontakte oss på e-post opptak@oslomet.no. Du må oppgi søkernummer i e-posten.

Les mer om hvordan du søker opptak

Opptak til studier med oppstart vår 2023 er nå stengt.