Ledige studieplasser masterstudier, PPU og videreutdanninger

Studier med ledige studieplasser er fra 15. oktober tilgjengelige for søking på Søknadsweb.

Her finner du masterstudier og videreutdanninger med ledige studieplasser.

Det er løpende opptak til de ledige plassene.

Du må oppfylle opptakskravene for å søke, og du søker via SøknadsWeb

Det åpnes for søking 15. oktober kl. 12.

Opptakskrav finnes under hvert studietilbud.  

Hvis du tidligere har registrert en søknad til våren 2020 på master eller videreutdanning, må du kontakte oss på e-post opptak@oslomet.no hvis du ønsker å søke på ledige plasser. Du må oppgi søkernummer.

Videreutdanninger

Arkitektur og rom

Coaching og kommunikasjon

Digital kompetanse for lærere, nettbasert

Intensivsykepleie

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Learning with Digital and Mobile Technologies

Lærerarbeid i fellesskolen

Motiverende intervju, trinn 1

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Stereotypes, Prejudice and Hate Speech in Intercultural Encounters

Supported employment

Traumer - forståelse og hjelp

Masterstudier

Master i intensivsykepleie

Master i sykepleie - for søkere med videreutdanning i helsesykepleie (helsesøsterutdanning) 2018/2019

PPU: Ingen ledige plasser. Kun oppstart på høsten.

 

Les mer om: Slik søker du opptak