Ledige studieplasser masterstudier, PPU og videreutdanninger

Studier med ledige studieplasser er fra 1. august tilgjengelig for søking på Søknadsweb.

Her finner du masterstudier, PPU og videreutdanninger med ledige studieplasser. Det er løpende opptak til de ledige plassene.

Du må oppfylle opptakskravene for å søke, og du søker via SøknadsWeb.

Opptakskrav finnes under hvert studietilbud.

Det åpnes for søking 1. august kl. 12.00.

Hvis du tidligere har registrert en søknad for høsten 2019 på master, PPU eller videreutdanning ved OsloMet, må du kontakte oss på epost til opptak@oslomet.no hvis du ønsker å søke på ledige plasser. Du må oppgi søkernummer.

Videreutdanninger:

Arkivakademiet

Billedterapi

Digital kompetanse for lærere

Ergoterapi innenfor allmennhelse

Filmkunst 1

Filmkunst 2

Flerkulturell fagkompetanse

Flerkulturelt helsearbeid

Foto og grafikk

Karrierelæring og utdanningsvalg

Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning

Matematikk med yrkesfaglig profil

Migrasjons- og integrasjonsforvaltning, årsstudium

Norsk med yrkesfaglig profil, deltid Kjeller

Norsk som andrespråk, deltid Kjeller

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Profesjonsrettet veiledning

Psykisk lidelse og utviklingshemning, deltid Kjeller

Sexologi og funksjonshemming, deltid Kjeller

Trafikkopplæring i skolen

Masterstudier:

ACIT - Mathematical Modelling and Scientific Computing

Estetiske fag

Ergoterapi

Rehabilitering og habilitering

Skolerettet utdanningsvitenskap enkelte fagfordypninger – se Søknadsweb

PPU:

PPU for yrkesfag, enkelte studieretninger - se Søknadsweb

Det er ikke ledige plasser på Design/medieproduksjon, Helse- og oppvekstfag eller Service og samferdsel.             

Praktisk pedagogikk for fagskolen   

                        

Les mer om: Slik søker du opptak