Søknad og opptak

Andre utdanninger ved studiested Pilestredet

Enkelte etter- og videreutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design har opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no). Opptaksinformasjon og søknadsfrister finner du under hvert studium.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no