Ofte stilte spørsmål om opptak

Jente i bibliotek som skriver notater

Du finner også flere svar på ofte stilte spørsmål hos Samordna opptak (samordnaopptak.no)

Spørsmålene er sortert etter gangen i opptaket.

Søknad om opptak

Når er søknadsfristen?

Det er to søknadsfrister i det samordna opptaket:

Søknadsfristen min var 1. mars. Kan jeg søke etter fristen?

Det kommer an på hvilken søkergruppe du er i.

Tidlig opptak: Det er ikke mulig å søke etter 1. mars.

Særskilt vurdering: Du kan registrere din søknad etter 1. mars, men vi kan ikke garantere at din søknad blir behandlet etter reglene for særskilt vurdering. Informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Samordna opptak (samordnaopptak.no).

Realkompetanse: Du kan registrere din søknad etter 1. mars, men vi behandler ikke søknader registrert etter fristen. Dette gjelder imidlertid ikke søkere som har generell studiekompetanse eller får generell studiekompetanse innen 1. juli i opptaksåret, og søkere til studier uten venteliste (normalt f.eks. yrkesfaglærerutdanningene).

Jeg går allerede på et studium, men ønsker å søke overflytting til OsloMet

Les informasjonen om overflytting til OsloMet fra annen utdanningsinstitusjon. Du må kontakte det aktuelle fakultetet som tilbyr studiet for nærmere informasjon om overflytting.

Søkere som ikke får innvilget overflytting kan søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak. Dersom du får tilbud om studieplass kan du søke fakultetet om fritak for emner du har dekket i tidligere utdanning. Dette søker du om først etter studiestart.

Elektronisk ID og passord

Jeg har ikke MinID/BankID/Buypass/Commfides, kan jeg få utvidet søknadsfrist?

Det gis ikke utsettelse på søknadsfristen. Informasjon om elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) får du på nettsidene til ID-porten (difi.no).

Jeg får ikke til å registrere nettsøknaden min hos Samordna opptak, kan jeg levere søknad på papir?

Alle søknader må registreres elektronisk gjennom Samordna opptak. Søkere som har tekniske problemer med nettsøknaden må kontakte Samordna opptak (samordnaopptak.no). Informasjon om elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) får du på nettsidene til ID-porten (difi.no).

Jeg er på ferie og får ikke logget meg på nettsøknaden, kan jeg få et passord?

Du må bruke elektronisk ID for å logge deg på nettsøknaden. Informasjon om elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) får du på nettsidene til ID-porten (difi.no). OsloMet kan ikke hjelpe deg med passord.

Opplasting av dokumentasjon

Når skal jeg laste opp mine papirer?

Opplastingsfristen for dokumentasjon er 20. mars for søkere som har 1. mars som søknadsfrist, og 20. april for søkere som har 15. april som søknadsfrist. Du får informasjon om opplasting av dokumenter på nettsøknaden din.

For dokumentasjon på utdanning og praksis du gjennomfører i vårsemesteret er opplastingsfristen 1. juli.

Jeg har lastet opp dokumentasjon, kan dere sjekke om alt er i orden?

Nei, vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på slike henvendelser grunnet stor arbeidsmengde i opptaksperioden. Hvis du har lastet opp feil dokumentasjon eller ikke tilstrekkelig dokumentasjon, vil du få beskjed om det slik at du kan rette det opp.

Er du usikker på hva du skal laste opp kan du lese om dokumentasjon her (samordnaopptak.no).

Må jeg laste opp mine papirer?

Søkere som har elektronisk vitnemål i Nasjonal Vitnemålsdatabase og som ikke har annen dokumentasjon, trenger ikke å laste opp noe. Dersom du har fått beskjed om at du allerede er registrert med 2 tilleggspoeng for høyere utdanning/ folkehøgskole/ militærtjeneste trenger du heller ikke å laste opp dokumentasjon på dette.

Kan jeg sende inn dokumentasjon i posten?

Har du ikke mulighet til å laste opp dokumenter, må du sende dem inn til Samordna opptak. Husk å merke tydelig med ditt søkernummer. Søkernummeret finner du på nettsøknaden (samordnaopptak.no).

Må dokumentasjonen være attesterte kopier?

Nei, vi krever ikke attesterte kopier.

Poengberegning og poenggrenser

Hvordan beregner dere poengsummen?

Les om poengberegning (samordnaopptak.no).

Kan dere beregne poengsummen min så jeg vet hvordan jeg ligger an?

Nei, forhåndsvurderinger gjøres av kapasitetshensyn kun i perioden august – mars. Her finner du informasjon om poengberegning (samordnaopptak.no).

Kan dere si hvordan jeg ligger an i forhold til de andre søkerne?

Nei, det vet vi ikke noe om før alle søkere er saksbehandlet og resultatet av opptaket er klart. Du får svar på nettsøknaden din 20. juli.

Er det sannsynlig at jeg får tilbud om studieplass når jeg har xx poeng?

Det vet vi ikke noe om før alle søkere er saksbehandlet og resultatet av opptaket er klart. Du får svar på nettsøknaden din 20. juli.

Hva er «snittet» for å komme inn?

Poenggrensene bestemmes av antall søkere og poengsummen til søkerne i forhold til antall studieplasser, og vi vet ikke hva den blir før resultatet av opptaket er klart. Poenggrensene varierer fra år til år. Det er ikke mulig å forutsi hva poenggrensen vil bli før opptaket er avsluttet.

Jeg søker på grunnlag av realkompetanse, hvordan blir min søknad vurdert?

Søkere med realkompetansegrunnlag blir ikke poengberegnet. Du får din søknad skjønnsmessig vurdert i forhold til søkere som blir poengberegnet til samme studium. Fem års relevant fulltids yrkespraksis etter retningslinjene for realkompetansevurdering og eventuelle tilleggskrav/spesielle opptakskrav, er minimum for å bli kvalifisert til et studium. For å få tilbud om studieplass må søkere ofte dokumentere lengre og mer relevant yrkespraksis, avhengig av hvor høye poenggrensene blir ved det aktuelle studiet.

Her finner du oversikten over retningslinjer for vurdering av søkere med realkompetansegrunnlag ved OsloMet.

Svar og venteliste

Når får jeg svar på søknaden min?

Resultatet av hovedopptaket vil være klart og tilgjengelig på din nettsøknad senest 20. juli.

Resultatet av tidlig opptak vil være klart og tilgjengelig på nettsøknaden for søkere som har fått innvilget grunner for tidlig opptak senest 20. mai.

Jeg fikk ikke studieplass, har jeg noen sjanse nå?

Ja, hvis du har takket ja til å stå på venteliste innen svarfristen kan du fortsatt være med i konkurransen om studieplass, forutsatt at det sendes ut flere tilbud om studieplass til det studiet. Du kan også sjekke ledige studieplasser (tidligere «restetorget»), som legges ut 19. juli med mulighet for søking på Samordna opptak fra 20. juli kl. 09.00.

Kan jeg takke nei til en studieplass og fortsatt stå på venteliste til et annet studium?

Ja. Du kan også takke ja til studieplass og nei til venteliste, eller ja til begge deler eller nei til begge deler.

Jeg har ombestemt meg, kan jeg komme inn på et studieønske jeg har prioritert lenger ned på nettsøknaden?

Omprioriteringsfristen var 1. juli, og rekkefølgen på din nettsøknad den dagen er avgjørende for hvor du får tilbud. Lavere prioriterte studieønsker faller bort ved tilbud på en høyere prioritet, og det er for sent å ombestemme seg da. Dersom studiet har ledige studieplasser, kan du søke på nytt når ledige studieplasser legges ut for søking hos Samordna opptak 20. juli.

Kan jeg miste studieplassen jeg fikk tilbud om?

Ja, om du ikke takker ja innen svarfristen, mister du tilbudet om studieplass.

Jeg skal reise bort i sommer, kan jeg svare på forhånd?

Nei, svar må registreres på nettsøknaden etter at resultatene av opptaket er offentliggjort og innen svarfristen. Husk å ta med deg det du trenger for å logge inn på nettsøknaden med elektronisk ID.

Jeg har kommet inn et annet sted, kan jeg bytte til samme studium ved OsloMet?

Nei, det er ikke mulig å bytte studiested.

Jeg vil ikke studere i år likevel, kan jeg trekke søknaden min?

Du kan trekke søknaden når som helst. Dette gjør du på nettsøknaden. Hvis du trekker søknaden etter søknadsfristen, er det ikke mulig å registrere ny søknad. Du kan søke igjen på vanlig måte neste år.

Kan jeg reservere studieplassen min til neste år?

Svar ja til tilbud om studieplass, og send søknad med dokumentasjon til lærestedet du har fått tilbud om studieplass ved.

Søknader om reservert studieplass ved OsloMet sendes til OsloMet – NOM, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller til opptak@oslomet.no. Søknad må sendes innen tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass.

Hvordan søker jeg ledige studieplasser?

Du søker elektronisk med nettsøknad gjennom Samordna opptak. Nye søkere kan registrere seg fra 19. juli kl. 09:00, men det vil ikke være mulig å registrere studieønsker før 20. juli kl. 09:00. Søkere til ledige studieplasser rangeres ikke, og for kvalifiserte søkere er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Feil i saksbehandlingen

Jeg har fått for lite poeng, hva gjør jeg?

Svar ja til eventuelle tilbud om studieplass eller ventelisteplass, og kontakt deretter din saksbehandler i det samordna opptaket. Du finner kontaktinformasjon under «status» på din nettsøknad. Hvis det er gjort feil i poengberegningen, vil du beholde alle rettigheter til en studieplass du skulle ha fått tilbud om.

Ved hovedopptaket har OsloMet svært stor pågang på telefonen, så vi oppfordrer søkere som oppdager feil i saksbehandlingen og som har hatt OsloMet som saksbehandler i det samordna opptaket om å kontakte oss på e-post opptak@oslomet.no.

Studiestart

Når er studiestart?

 Du finner informasjon om studiestart på studentsidene våre (student.oslomet.no).

Jeg kan ikke møte ved studiestart, hva gjør jeg?

Ta kontakt med fakultetet for å avtale eventuell utsatt studiestart. Hvis du ikke møter opp til studiestart og ikke avtaler fraværet på forhånd, risikerer du å miste studieplassen.

Kan jeg møte opp ved studiestart og få en studieplass hvis noen andre ikke dukker opp?

Nei, tilbud om studieplass sendes ut gjennom din nettsøknad, og vi følger alltid venteliste dersom det blir aktuelt å sende ut nye studietilbud, også etter studiestart.

Hvor lenge er det mulig å få tilbud om studieplass?

Etter nasjonalt suppleringsopptak vil vi ha lokale etterfyllingsopptak dersom det blir ledige studieplasser ved noen av våre studier. Kun søkere som står på venteliste kan få tilbud om studieplass i lokale etterfyllingsopptak. Etterfylling kan skje helt fram til midten av september, selv om de fleste tilbudene om studieplass vil sendes ut i løpet av august fram til rett etter studiestart.

Endringer i OsloMets studietilbud

Oppdateres i desember/januar.