Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservere studieplass for neste år

Hvis du har fått tildelt studieplass i årets opptak, men likevel ikke har mulighet til å starte på angitt tidspunkt, kan du søke om få reservert studieplass til neste opptak. Dette vil i de fleste tilfeller si til året etter, men kan variere fra studium til studium. Godkjente grunner til vil være innkalling til plikttjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservasjon av studieplass gjelder kun for det studiet du på søknadstidspunktet har akseptert tilbud om. Dersom du på et senere tidspunkt får tilbud om en annen studieplass, må du gi beskjed om endringen og avklare med Opptakskontoret om du trenger å sende ny søknad for den nye studieplassen.

Du søker ved å sende oss søknadsskjema sammen med dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen, for eksempel tjenesteinnkalling eller legeattest.

Søknaden må sendes innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass eller senest innen studiestart. Spørsmål om ordningen og saksgangen kan stilles til opptak@oslomet.no .

Dersom saksbehandler trenger mer informasjon om årsaksgrunnlaget for din søknad, vil dette etterspørres per e-post. Søknaden besvares også per e-post.

NB: Husk at du må takke ja til studieplassen du har fått tilbud om innen svarfristen, uavhengig av om du samtidig planlegger å søke om reservasjon.

Reservert studieplass fra i fjor

Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få denne studieplassen dersom:

Hvis du vil benytte deg av den reserverte studieplassen er det tilstrekkelig at du søker samme studiet på nytt. Du trenger ikke dokumentere skolegang og praksis på nytt.

Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert en studieplass. Hvis du ønsker å søke andre studier må du prioritere disse framfor studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du følge vanlig prosedyre og laste opp den dokumentasjonen som er nødvendig. Hvis du får tilbud på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen.