EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorprogram
48
Masterprogram
33
Ph.d.-program
6
Aktive Horisont 2020-prosjekter
16
Aktive NFR-prosjekter
221
Ph.d.-kandidater 2020
325
To menn og en smilende dame sitter samlet ved et lavt bord. På bordet står en laptop.
Les mer om tilbudet vårt

Aktuelt fra OsloMet

Nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd til OsloMet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt et nytt senter for forskning om bolig- og velferdsspørsmål til OsloMet.

Gult OsloMet-skilt på glassbygg i Pilestredet Oslo.