EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorstudier
38
Masterstudier
53
Femårige masterstudier
5
Ph.d.-program
7
Aktive Horisont 2020/Europa-prosjekter
20
Aktive NFR-prosjekter
216
Ph.d.-kandidater (pr. 2022)
388
Samarbeid med OsloMet
Slik berører streiken studenter og ansatte
Finn din utdanning
Finn ein ekspert

Aktuelt frå OsloMet

Millionar til forsking på inkludering av born og unge

Eit OsloMet-prosjekt har fått 10 millionar frå Noregs forskingsråd.

OsloMet-fasade
Fleire vil bli sjukepleiarar – og stadig fleire er menn

Talet på mannlege søkarar aukar med nesten femti prosent på sjukepleiarutdanninga i Oslo, viser årets søkartal for OsloMet.

Fleire mannlege sjukepleiarstudentar står rundt ei seng. Nokon ligg i senga.
Styrkar forskarnettverk mellom Noreg og Ukraina

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har fått støtte frå Noregs forskingsråd til å styrkja forskingssamarbeidet mellom Noreg og Ukraina.

Bilete av eit kart over Aust-Europa som fokuserer på Ukraina.
Solidaritet med krigsofre

OsloMet fordømmer de grufulle krigshandlingene sivilbefolkningen i Palestina blir utsatt for.

Nærbilde av fasade med teksten Oslo Metropolitan University, delvis dekket av et tre.