EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorstudier
37
Masterstudier
67
Ph.d.-program
7
Aktive Horisont 2020-prosjekter
16
Aktive NFR-prosjekter
221
Ph.d.-kandidater 2020
325
Finn din utdanning
Finn en Ukraina-ekspert
To menn og en smilende dame sitter samlet ved et lavt bord. På bordet står en laptop.
Les mer om tilbudet vårt

Aktuelt fra OsloMet

OsloMet leder an i Ukrainaforskningen

Etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina i februar, har et av landets viktigste miljøer for Ukrainaforskning bidratt med kunnskap om krigens virkninger og konsekvenser.

Bilde av en utbombet bygning på Karazin Kharkiv University.
Tar tak i ingeniørmangelen og utvider studietilbudet

OsloMet tilbyr nye masterspesialiseringer i geoteknikk og smart vannteknologi fra høsten 2023, for å møte etterspørselen etter fagfolk.

Bildet viser studentene studentene Eirik Haug og Hege Høgseth fra OsloMet, sittende på en bro i Klosterenga park på Grønland i Oslo. Det er steinnisjer til vannet i bakgrunnen, men bekken er fri for vann. Det ligger et tynt lag med snø på bakken. I bakgrunnen er det en boligblokk og en villa.