EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorstudier
38
Masterstudier
53
Femårige masterstudier
5
Ph.d.-program
7
Aktive Horisont 2020/Europa-prosjekter
20
Aktive NFR-prosjekter
216
Ph.d.-kandidater (pr. 2022)
388
Samarbeid med OsloMet
Finn din utdanning
Finn ein ekspert

Aktuelt frå OsloMet

Styrkar forskarnettverk mellom Noreg og Ukraina

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har fått støtte frå Noregs forskingsråd til å styrkja forskingssamarbeidet mellom Noreg og Ukraina.

Bilete av eit kart over Aust-Europa som fokuserer på Ukraina.
MSCA-stipend til OsloMet

Tre OsloMet-forskarar har fått tildelt stipend gjennom EUs prestisjetunge mobilitetsprogram Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ytterlegare to forskarar står på venteliste.

Gul fasade med OsloMet-logo
Solidaritet med krigsofre

OsloMet fordømmer de grufulle krigshandlingene sivilbefolkningen i Palestina blir utsatt for.

Nærbilde av fasade med teksten Oslo Metropolitan University, delvis dekket av et tre.