Ekspertliste

 • 3d-printing og 3d-design

  Laster inn ...
 • Afghanistan

  Laster inn ...
 • Afrika

  Laster inn ...
 • Allmennkringkasting

  Laster inn ...
 • Aerodynamikk

  Laster inn ...
 • Afrikanske medier

  Laster inn ...
 • Antarktis

  Laster inn ...
 • Ansvarlig forskning og innovasjon

   

  Laster inn ...
 • Arbeidsinkludering og Nav

  Laster inn ...
 • Arbeiderrettigheter

  Laster inn ...
 • Arbeidsledighet, sosial ulikhet i helse

   

  Laster inn ...
 • Arbeidslivet i framtiden

  Laster inn ...
 • Arbeidsliv og familieliv

  Laster inn ...
 • Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning

  Laster inn ...
 • Arkitektur

  Laster inn ...
 • Asia

  Laster inn ...
 • Atferdsøkonomi

  Laster inn ...
 • Atomfysikk

  Laster inn ...
 • Australia

  Laster inn ...
 • Autisme

  Laster inn ...
 • Avhør av barn

  Laster inn ...
 • Barn og språk

  Laster inn ...
 • Barn og unges digitale liv

  Laster inn ...
 • Barn og unges forbruk

  Laster inn ...
 • Barnehage

  Laster inn ...
 • Barnelitteratur

  Laster inn ...
 • Barnevern

  Laster inn ...
 • Betong og betongkonstruksjoner

  Laster inn ...
 • Beredskap

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Bibliotek

  Laster inn ...
 • Bistand og utvikling

  Laster inn ...
 • Blokkjede-teknologi (blockchain)

  Laster inn ...
 • Beregningsvitenskap

  Laster inn ...
 • Bioteknologi

  Laster inn ...
 • Bokhistorie

  Laster inn ...
 • Bolig

  Laster inn ...
 • Borgerlønn og trygd

   

  Laster inn ...
 • Botswana

  Laster inn ...
 • Brasil

  Laster inn ...
 • Bygningsakustikk

  Laster inn ...
 • Bygningsfysikk, klimatilpasning, klimaendring

  Laster inn ...
 • By og urbanisering

  Laster inn ...
 • Bærekraft

  Laster inn ...
 • Bærekraftige byer og urban planlegging

  Laster inn ...

   

 • Bærekraftig elektronikk

  Laster inn ...
 • Bærekraftig forbruk

  Laster inn ...
 • Bærekraftig konstruksjon

  Laster inn ...
 • Bærekraftig ledelse

  Laster inn ...

   

 • Bærekraftig utvikling

  Laster inn ...
 • Bærekraftsmål

  Laster inn ...
 • Bærekraftig turisme

  Laster inn ...

   

 • Cellebiologi

  Laster inn ...
 • Cuba

  Laster inn ...
 • Dagligvare, matforbruk, forbrukervalg

  Laster inn ...
 • Datajournalistikk

  Laster inn ...
 • Dataspill

  Laster inn ...
 • Demokrati

  Laster inn ...
 • Demografi

  Laster inn ...
 • Deltidsarbeid

  Laster inn ...
 • Den norske arbeidslivsmodellen

   

  Laster inn ...
 • Det grønne skiftet

  Laster inn ...
 • Digitalisering

  Laster inn ...
 • Digital helse

  Laster inn ...
 • Digitale konsultasjoner

  Laster inn ...
 • Digital journalistikk og digitale medier

  Laster inn ...
 • Digital sikkerhet eller datasikkerhet

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Diskriminering av foreldre i arbeidslivet

  Laster inn ...
 • Droner

  Laster inn ...
 • Dublin-samarbeidet

  Laster inn ...
 • Ekstremisme og radikalisering

   

  Laster inn ...
 • Eldreomsorg

  Laster inn ...
 • Elektronikk

  Laster inn ...
 • Endring av forbrukervaner

   

  Laster inn ...
 • Energieffektivisering av bygg

  Laster inn ...
 • Energieffektivitet

  Laster inn ...
 • Ensomhet og livskvalitet

  Laster inn ...
 • Energiforbruk i hjemmet

   

  Laster inn ...
 • Entreprenørskap

  Laster inn ...

   

 • Epidemiologi

  Laster inn ...
 • Etikk

  Laster inn ...
 • Etter- og videreutdanning (livslang læring)

  Laster inn ...
 • EU, Europaparlamentet

  Laster inn ...
 • Evidensbasert sosialt arbeid

  Laster inn ...
 • Evaluering

  Laster inn ...
 • Facility Management (fasilitetsstyring)

  Laster inn ...
 • Falske nyheter/desinformasjon

  Laster inn ...
 • Familieliv, foreldreskap

  Laster inn ...
 • Fattigdom

  Laster inn ...
 • Filosofi

  Laster inn ...
 • Film, TV og dokumentar

  Laster inn ...
 • Flerkulturelle samfunn

  Laster inn ...
 • Flerspråklighet

  Laster inn ...
 • Folkehelse

  Laster inn ...
 • Folkerett

  Laster inn ...
 • Forskningskommunikasjon

  Laster inn ...
 • Fotojournalistikk

  Laster inn ...
 • Forvaltningspolitikk

  Laster inn ...
 • Fornybar energiforsyning inkludert solenergi og varmepumper

  Laster inn ...
 • Frafall i videregående skole

  Laster inn ...
 • Frankrike og fransk politikk

  Laster inn ...
 • Fritidsaktiviteter/idrett for barn og unge

  Laster inn ...
 • Funksjonshemming

  Laster inn ...
 • Genetikk og genomikk

  Laster inn ...
 • Fødsel og svangerskap

  Laster inn ...
 • Geopolitikk

  Laster inn ...
 • Globalisering

  Laster inn ...
 • Ghana

  Laster inn ...
 • Grunnrenteskatt

   

  Laster inn ...
 • Grønn digitalisering

  Laster inn ...
 • Grønnvasking

  Laster inn ...
 • Havbruk og fiske

  Laster inn ...
 • Hatefulle ytringer og hatprat

  Laster inn ...
 • Økonomisk ulikhet

  Laster inn ...
 • Helsekompetanse

   

  Laster inn ...
 • Helsepåstander og kritisk tenkning

   

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Helsesykepleier, helsestasjon, skolehelsetjeneste

  Laster inn ...
 • Hjemmekontor

  Laster inn ...
 • Hjemmeskole

  Laster inn ...
 • Hjemmesykepleie

  Laster inn ...
 • Hukommelse

  Laster inn ...
 • Historiske bygninger

  Laster inn ...
 • Hverdagsliv og familieliv

  Laster inn ...
 • Influensa, pandemi, korona

  Laster inn ...
 • India

  Laster inn ...
 • Informasjonssøkeatferd

  Laster inn ...
 • Innovasjon

  Laster inn ...
 • Innemiljø, inneklima og helse

  Laster inn ...
 • Julefeiring og forbruk i julen

  Laster inn ...
 • Journalistikk

  Laster inn ...
 • Kjønnsbalanse i media og representasjon

  Laster inn ...
 • Kina

  Laster inn ...
 • Kildekritikk og faktasjekking

  Laster inn ...
 • Klimagassregnskap

  Laster inn ...
 • Klimajournalistikk og klimakommunikasjon

  Laster inn ...
 • Klimapolitikk

  Laster inn ...
 • Klimarettferdighet

  Laster inn ...
 • Klimautdanning

  Laster inn ...
 • Klær og klesforbruk

  Laster inn ...
 • Kommunehelsetjeneste

  Laster inn ...
 • Kommunepolitikk

  Laster inn ...
 • Kommunereform og regionreform

  Laster inn ...
 • Kommunesammenslåing

  Laster inn ...
 • Kosthold, ernæring

  Laster inn ...
 • Kreft

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Kritisk tenkning i skolen

  Laster inn ...
 • Krisekommunikasjon

  Laster inn ...
 • Kryptovaluta

  Laster inn ...
 • Kulturpolitikk

  Laster inn ...
 • Kunst i det offentlige rom

  Laster inn ...
 • Kunst og kulturformidling

  Laster inn ...
 • Kunstig intelligens

  Laster inn ...
 • Kvantekomputing og kvantedatamaskiner

  Laster inn ...
 • Latin-Amerika

  Laster inn ...
 • Legemidler, bivirkninger

  Laster inn ...
 • Lekser

   

  Laster inn ...
 • Lærerrollen

  Laster inn ...
  Laster inn ...

   

 • Lærerutdanning

   

  Laster inn ...
 • Makt

  Laster inn ...
 • Maskinlæring

  Laster inn ...
 • Mat, spisevaner, mathistorie

  Laster inn ...
 • Matematisk modellering – statistisk modellering

  Laster inn ...
 • Medieutvikling

  Laster inn ...
 • Medier i krig og konflikt

  Laster inn ...
 • Mediepolitikk og medieindustri

  Laster inn ...
 • Medisinsk dataanalyse og modellering

  Laster inn ...
 • Medvirkning

  Laster inn ...
 • Metadata

  Laster inn ...
 • Migrasjon og integrering

  Laster inn ...
 • Migrasjon og minoritetshelse

  Laster inn ...
 • Miljø

  Laster inn ...
 • Mobbing

  Laster inn ...
 • Mobil, ipad og digitalisering i skolen

  Laster inn ...
 • Mobil teknologi

  Laster inn ...
 • Namibia

  Laster inn ...
 • Mosambik

  Laster inn ...
 • Nasjonalisme

  Laster inn ...
 • Nasjonalisme i Øst-Europa

  Laster inn ...
 • Naturvern

  Laster inn ...
 • NAV

  Laster inn ...
 • Nepal

  Laster inn ...
 • Nevrovitenskap

  Laster inn ...
 • New Zealand

  Laster inn ...
 • Nicaragua

  Laster inn ...
 • Norsk språk

  Laster inn ...
 • Norsk tegnspråk

   

  Laster inn ...
 • Næringslivets samfunnsansvar

  Laster inn ...
 • Opptak videregående

  Laster inn ...
 • Opptøyer

  Laster inn ...
 • Pakistan

  Laster inn ...
 • Pandemi

  Laster inn ...
 • Pengepolitikk og finanspolitikk

  Laster inn ...
 • Pensjon

   

  Laster inn ...
 • Personlig økonomi

  Laster inn ...
 • Peru

  Laster inn ...
 • Podkast

  Laster inn ...
 • Polen

  Laster inn ...
 • Politi og reformer

  Laster inn ...
 • Politikk i Tsjekkia

  Laster inn ...
 • Politikk i Østerrike

  Laster inn ...
 • Politisk økologi

  Laster inn ...
 • Politisk økonomi

  Laster inn ...
 • Produktdesign

  Laster inn ...
 • Psykisk helse barn og unge

  Laster inn ...
 • Referansebudsjettet

  Laster inn ...
 • Regional utvikling

  Laster inn ...
 • Reiselitteratur

  Laster inn ...
 • Reklame og markedsføring mot barn og unge

  Laster inn ...
 • Religion

  Laster inn ...
 • Religiøse sekter

  Laster inn ...
 • Renhold og renholdsoperatørfag

  Laster inn ...
 • Rettsgenetikk

  Laster inn ...
 • Retorikk

  Laster inn ...
 • Ressursutvinning

  Laster inn ...
 • Resesjon

  Laster inn ...
 • Roboter

  Laster inn ...
 • Russland

  Laster inn ...
 • Schengensamarbeidet

  Laster inn ...
 • Sakprosa

  Laster inn ...
 • Selvhjelpsgrupper

  Laster inn ...
 • Seksuell orientering og de skeives historie

  Laster inn ...
 • Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging

  Laster inn ...
 • Segregasjon

  Laster inn ...
 • SFO/AKS

  Laster inn ...
 • Sikkerhet for journalister

  Laster inn ...
 • Sikkerhet og risiko

  Laster inn ...
 • Sirkulærøkonomi

  Laster inn ...
 • Skole

  Laster inn ...
 • Skolepolitikk og skolereformer

  Laster inn ...
 • Skoleprestasjoner, skolestress

  Laster inn ...
 • Skolestart - de minste skolebarna

   

  Laster inn ...
 • Skolevold

  Laster inn ...
 • Sorg

  Laster inn ...
 • Sosial bærekraft

  Laster inn ...
 • Sosiale bevegelser

  Laster inn ...
 • Sosial innovasjon

  Laster inn ...
 • Sosiale medier

  Laster inn ...
 • Sosial mobilitet

  Laster inn ...
 • Sosialisme

  Laster inn ...
 • Sosiologi

  Laster inn ...
 • Sosiologiske klassikere

  Laster inn ...
 • Spesialpedagogikk

  Laster inn ...
 • Språkhistorie og språkendring

  Laster inn ...
 • Statistikk

  Laster inn ...
 • Sri Lanka

  Laster inn ...
 • Statlig og kommunal styring

  Laster inn ...
 • Statsborgerskap

  Laster inn ...
 • Statsbygging

  Laster inn ...
 • Strømmetjenester (e-bøker, lydbøker, film og mer)

  Laster inn ...
 • Strategi, ledelse og styring

  Laster inn ...
 • Strømsparing

   

  Laster inn ...
 • Stråleterapi

  Laster inn ...
 • Sør-Afrika

  Laster inn ...
 • Sårbare barn og ungdom

  Laster inn ...
 • Taiwan

  Laster inn ...
 • Tanzania

  Laster inn ...
 • Tekstil og klesdesign

  Laster inn ...
 • Terror

  Laster inn ...
 • Testing i skolen

   

  Laster inn ...
 • Tillit

  Laster inn ...
 • Tjenestedesign og systemisk design

  Laster inn ...
 • Tolking i offentlig forvaltning og tjenesteyting

  Laster inn ...
 • Trafikk og trafikkpedagogikk

  Laster inn ...
 • Turbulens

  Laster inn ...
 • Uganda

  Laster inn ...
 • Ukraina

 • Ungdata

  Laster inn ...
 • Ungdom

  Laster inn ...
 • Unge og arbeidsledighet

  Laster inn ...
 • Universell utforming

  Laster inn ...
 • Universell utforming av IKT

  Laster inn ...
 • Urfolkspolitikk

  Laster inn ...
 • Uteaktiviteter for barn og unge

  Laster inn ...
 • Utlendingsrett

  Laster inn ...
 • Utviklingspsykologi

  Laster inn ...
 • Utviklingsstudier

  Laster inn ...
 • Utviklingsøkonomi

  Laster inn ...
 • Vaksiner

  Laster inn ...
 • Vaskeri og vaskerioperatørfag

  Laster inn ...
 • Valg og demokrati

  Laster inn ...
 • Velferdsteknologi

  Laster inn ...
 • Venezuela

  Laster inn ...
 • Vietnam

  Laster inn ...
 • Vindkraft

  Laster inn ...
 • Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep

  Laster inn ...
 • Vulkansk aske

  Spredning av vulkansk aske:

  Laster inn ...
 • Yrkesfag

  Laster inn ...
 • Ytringsfrihet

  Laster inn ...
 • Økonomisk rådgivning i Nav

  Laster inn ...
 • Økonomisk historie

  Laster inn ...

Pressekontakter

Her finner du en oversikt over pressekontakter ved OsloMet

Forskningsnyheter

To unge kvinner i en butikk holder opp plastpose og handelnett
Handlenett gir meir miljøvennleg mathandel

Det finst minst 27 millionar handlenett i norske hushald. Kan handlenetta hjelpe oss å redusere bruken av plastposar?

Fengselsbetjent i gang ved celler i Kriminalomsorgen.
Fengselsbetjenter er avhengig av alle sanser på jobb

Fengselsansatte følger magefølelsen – ikke bare regler – for å avverge fare, ifølge fersk doktorgrad.

En gutt sitter alene på gresset med ryggen til.
Akuttplassering av barn med utgangspunkt i «nulltoleranse mot vold» kan være til skade for enkelte barn

En ny studie avdekker at barnevernets akutte plasseringer av barn, legitimert med nulltoleranse mot vold, kan være mer skadelig enn hjelpsom.