Ekspertliste

 • 3d-printing og 3d-design

  Laster inn ...
 • Afghanistan

  Laster inn ...
 • Afrika

  Laster inn ...
 • Aerodynamikk

  Laster inn ...
 • Allmennkringkasting

  Laster inn ...
 • Afrikanske medier

  Laster inn ...
 • Ansvarlig forskning og innovasjon

   

  Laster inn ...
 • Antarktis

  Laster inn ...
 • Arbeidsinkludering og Nav

  Laster inn ...
 • Arbeiderrettigheter

  Laster inn ...
 • Arbeidsledighet, sosial ulikhet i helse

   

  Laster inn ...
 • Arbeidslivet i framtiden

  Laster inn ...
 • Arbeidsliv og familieliv

  Laster inn ...
 • Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning

  Laster inn ...
 • Arkitektur

  Laster inn ...
 • Asia

  Laster inn ...
 • Atferdsøkonomi

  Laster inn ...
 • Atomfysikk

  Laster inn ...
 • Australia

  Laster inn ...
 • Autisme

  Laster inn ...
 • Avhør av barn

  Laster inn ...
 • Barn og språk

  Laster inn ...
 • Barn og unges digitale liv

  Laster inn ...
 • Barn og unges forbruk

  Laster inn ...
 • Barnehage

  Laster inn ...
 • Barnelitteratur

  Laster inn ...
 • Barnevern

  Laster inn ...
 • Betong og betongkonstruksjoner

  Laster inn ...
 • Beredskap

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Bibliotek

  Laster inn ...
 • Bistand og utvikling

  Laster inn ...
 • Blokkjede-teknologi (blockchain)

  Laster inn ...
 • Bioteknologi

  Laster inn ...
 • Beregningsvitenskap

  Laster inn ...
 • Bokhistorie

  Laster inn ...
 • Bolig

  Laster inn ...
 • Borgerlønn og trygd

   

  Laster inn ...
 • Botswana

  Laster inn ...
 • Bygningsakustikk

  Laster inn ...
 • Brasil

  Laster inn ...
 • Bygningsfysikk, klimatilpasning, klimaendring

  Laster inn ...
 • By og urbanisering

  Laster inn ...
 • Bærekraft

  Laster inn ...
 • Bærekraftige byer og urban planlegging

  Laster inn ...

   

 • Bærekraftig elektronikk

  Laster inn ...
 • Bærekraftig forbruk

  Laster inn ...
 • Bærekraftig konstruksjon

  Laster inn ...
 • Bærekraftig ledelse

  Laster inn ...

   

 • Bærekraftig utvikling

  Laster inn ...
 • Bærekraftsmål

  Laster inn ...
 • Bærekraftig turisme

  Laster inn ...

   

 • Cellebiologi

  Laster inn ...
 • Cuba

  Laster inn ...
 • Dagligvare, matforbruk, forbrukervalg

  Laster inn ...
 • Datajournalistikk

  Laster inn ...
 • Dataspill

  Laster inn ...
 • Demokrati

  Laster inn ...
 • Deltidsarbeid

  Laster inn ...
 • Demografi

  Laster inn ...
 • Den norske arbeidslivsmodellen

   

  Laster inn ...
 • Det grønne skiftet

  Laster inn ...
 • Digital helse

  Laster inn ...
 • Digitalisering

  Laster inn ...
 • Digitale konsultasjoner

  Laster inn ...
 • Digital journalistikk og digitale medier

  Laster inn ...
 • Digital sikkerhet eller datasikkerhet

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Diskriminering av foreldre i arbeidslivet

  Laster inn ...
 • Droner

  Laster inn ...
 • Dublin-samarbeidet

  Laster inn ...
 • Ekstremisme og radikalisering

   

  Laster inn ...
 • Eldreomsorg

  Laster inn ...
 • Elektronikk

  Laster inn ...
 • Endring av forbrukervaner

   

  Laster inn ...
 • Energieffektivisering av bygg

  Laster inn ...
 • Energieffektivitet

  Laster inn ...
 • Energiforbruk i hjemmet

   

  Laster inn ...
 • Ensomhet og livskvalitet

  Laster inn ...
 • Entreprenørskap

  Laster inn ...

   

 • Epidemiologi

  Laster inn ...
 • Etikk

  Laster inn ...
 • EU, Europaparlamentet

  Laster inn ...
 • Etter- og videreutdanning (livslang læring)

  Laster inn ...
 • Evidensbasert sosialt arbeid

  Laster inn ...
 • Evaluering

  Laster inn ...
 • Facility Management (fasilitetsstyring)

  Laster inn ...
 • Falske nyheter/desinformasjon

  Laster inn ...
 • Familieliv, foreldreskap

  Laster inn ...
 • Fattigdom

  Laster inn ...
 • Filosofi

  Laster inn ...
 • Film, TV og dokumentar

  Laster inn ...
 • Flerkulturelle samfunn

  Laster inn ...
 • Flerspråklighet

  Laster inn ...
 • Folkehelse

  Laster inn ...
 • Folkerett

  Laster inn ...
 • Forskningskommunikasjon

  Laster inn ...
 • Fornybar energiforsyning inkludert solenergi og varmepumper

  Laster inn ...
 • Forvaltningspolitikk

  Laster inn ...
 • Fotojournalistikk

  Laster inn ...
 • Frafall i videregående skole

  Laster inn ...
 • Frankrike og fransk politikk

  Laster inn ...
 • Fritidsaktiviteter/idrett for barn og unge

  Laster inn ...
 • Funksjonshemming

  Laster inn ...
 • Genetikk og genomikk

  Laster inn ...
 • Fødsel og svangerskap

  Laster inn ...
 • Geopolitikk

  Laster inn ...
 • Ghana

  Laster inn ...
 • Globalisering

  Laster inn ...
 • Grunnrenteskatt

   

  Laster inn ...
 • Grønn digialisering

  Laster inn ...
 • Grønnvasking

  Laster inn ...
 • Havbruk og fiske

  Laster inn ...
 • Hatefulle ytringer og hatprat

  Laster inn ...
 • Helsekompetanse

   

  Laster inn ...
 • Helsepåstander og kritisk tenkning

   

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Helsesykepleier, helsestasjon, skolehelsetjeneste

  Laster inn ...
 • Hjemmekontor

  Laster inn ...
 • Hjemmeskole

  Laster inn ...
 • Hjemmesykepleie

  Laster inn ...
 • Historiske bygninger

  Laster inn ...
 • Hukommelse

  Laster inn ...
 • Hverdagsliv og familieliv

  Laster inn ...
 • Influensa, pandemi, korona

  Laster inn ...
 • India

  Laster inn ...
 • Informasjonssøkeatferd

  Laster inn ...
 • Innemiljø, inneklima og helse

  Laster inn ...
 • Innovasjon

  Laster inn ...
 • Julefeiring og forbruk i julen

  Laster inn ...
 • Journalistikk

  Laster inn ...
 • Kjønnsbalanse i media og representasjon

  Laster inn ...
 • Kina

  Laster inn ...
 • Klimagassregnskap

  Laster inn ...
 • Kildekritikk og faktasjekking

  Laster inn ...
 • Klimajournalistikk og klimakommunikasjon

  Laster inn ...
 • Klimapolitikk

  Laster inn ...
 • Klimarettferdighet

  Laster inn ...
 • Klimautdanning

  Laster inn ...
 • Klær og klesforbruk

  Laster inn ...
 • Kommunehelsetjeneste

  Laster inn ...
 • Kommunepolitikk

  Laster inn ...
 • Kommunereform og regionreform

  Laster inn ...
 • Kommunesammenslåing

  Laster inn ...
 • Kosthold, ernæring

  Laster inn ...
 • Kreft

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Kritisk tenkning i skolen

  Laster inn ...
 • Krisekommunikasjon

  Laster inn ...
 • Kryptovaluta

  Laster inn ...
 • Kulturpolitikk

  Laster inn ...
 • Kunst i det offentlige rom

  Laster inn ...
 • Kunst og kulturformidling

  Laster inn ...
 • Kunstig intelligens

  Laster inn ...
 • Kvantekomputing og kvantedatamaskiner

  Laster inn ...
 • Latin-Amerika

  Laster inn ...
 • Legemidler, bivirkninger

  Laster inn ...
 • Lekser

   

  Laster inn ...
 • Lærerrollen

  Laster inn ...
  Laster inn ...

   

 • Lærerutdanning

   

  Laster inn ...
 • Makt

  Laster inn ...
 • Maskinlæring

  Laster inn ...
 • Mat, spisevaner, mathistorie

  Laster inn ...
 • Matematisk modellering – statistisk modellering

  Laster inn ...
 • Medieutvikling

  Laster inn ...
 • Medier i krig og konflikt

  Laster inn ...
 • Mediepolitikk og medieindustri

  Laster inn ...
 • Medisinsk dataanalyse og modellering

  Laster inn ...
 • Medvirkning

  Laster inn ...
 • Metadata

  Laster inn ...
 • Migrasjon og integrering

  Laster inn ...
 • Migrasjon og minoritetshelse

  Laster inn ...
 • Miljø

  Laster inn ...
 • Mobbing

  Laster inn ...
 • Mobil, ipad og digitalisering i skolen

  Laster inn ...
 • Mobil teknologi

  Laster inn ...
 • Namibia

  Laster inn ...
 • Mosambik

  Laster inn ...
 • Nasjonalisme

  Laster inn ...
 • Nasjonalisme i Øst-Europa

  Laster inn ...
 • Naturvern

  Laster inn ...
 • NAV

  Laster inn ...
 • Nepal

  Laster inn ...
 • Nevrovitenskap

  Laster inn ...
 • New Zealand

  Laster inn ...
 • Nicaragua

  Laster inn ...
 • Norsk språk

  Laster inn ...
 • Norsk tegnspråk

   

  Laster inn ...
 • Næringslivets samfunnsansvar

  Laster inn ...
 • Opptak videregående

  Laster inn ...
 • Opptøyer

  Laster inn ...
 • Pakistan

  Laster inn ...
 • Pandemi

  Laster inn ...
 • Pengepolitikk og finanspolitikk

  Laster inn ...
 • Pensjon

   

  Laster inn ...
 • Personlig økonomi

  Laster inn ...
 • Peru

  Laster inn ...
 • Podkast

  Laster inn ...
 • Polen

  Laster inn ...
 • Politi og reformer

  Laster inn ...
 • Politikk i Tsjekkia

  Laster inn ...
 • Politikk i Østerrike

  Laster inn ...
 • Politisk økologi

  Laster inn ...
 • Politisk økonomi

  Laster inn ...
 • Produktdesign

  Laster inn ...
 • Psykisk helse barn og unge

  Laster inn ...
 • Referansebudsjettet

  Laster inn ...
 • Regional utvikling

  Laster inn ...
 • Reiselitteratur

  Laster inn ...
 • Reklame og markedsføring mot barn og unge

  Laster inn ...
 • Religion

  Laster inn ...
 • Renhold og renholdsoperatørfag

  Laster inn ...
 • Rettsgenetikk

  Laster inn ...
 • Retorikk

  Laster inn ...
 • Resesjon

  Laster inn ...
 • Ressursutvinning

  Laster inn ...
 • Roboter

  Laster inn ...
 • Russland

  Laster inn ...
 • Schengensamarbeidet

  Laster inn ...
 • Sakprosa

  Laster inn ...
 • Selvhjelpsgrupper

  Laster inn ...
 • Seksuell orientering og de skeives historie

  Laster inn ...
 • Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging

  Laster inn ...
 • Segregasjon

  Laster inn ...
 • SFO/AKS

  Laster inn ...
 • Sikkerhet for journalister

  Laster inn ...
 • Sikkerhet og risiko

  Laster inn ...
 • Sirkulærøkonomi

  Laster inn ...
 • Skole

  Laster inn ...
 • Skolepolitikk og skolereformer

  Laster inn ...
 • Skoleprestasjoner, skolestress

  Laster inn ...
 • Skolestart - de minste skolebarna

   

  Laster inn ...
 • Skolevold

  Laster inn ...
 • Sorg

  Laster inn ...
 • Sosial bærekraft

  Laster inn ...
 • Sosiale bevegelser

  Laster inn ...
 • Sosial innovasjon

  Laster inn ...
 • Sosiale medier

  Laster inn ...
 • Sosialisme

  Laster inn ...
 • Sosiologi

  Laster inn ...
 • Sosiologiske klassikere

  Laster inn ...
 • Spesialpedagogikk

  Laster inn ...
 • Språkhistorie og språkendring

  Laster inn ...
 • Sri Lanka

  Laster inn ...
 • Statistikk

  Laster inn ...
 • Statlig og kommunal styring

  Laster inn ...
 • Statsborgerskap

  Laster inn ...
 • Statsbygging

  Laster inn ...
 • Strømmetjenester (e-bøker, lydbøker, film og mer)

  Laster inn ...
 • Strømsparing

   

  Laster inn ...
 • Stråleterapi

  Laster inn ...
 • Sør-Afrika

  Laster inn ...
 • Sårbare barn og ungdom

  Laster inn ...
 • Taiwan

  Laster inn ...
 • Tanzania

  Laster inn ...
 • Tekstil og klesdesign

  Laster inn ...
 • Terror

  Laster inn ...
 • Testing i skolen

   

  Laster inn ...
 • Tillit

  Laster inn ...
 • Tjenestedesign og systemisk design

  Laster inn ...
 • Tolking i offentlig forvaltning og tjenesteyting

  Laster inn ...
 • Trafikk og trafikkpedagogikk

  Laster inn ...
 • Turbulens

  Laster inn ...
 • Uganda

  Laster inn ...
 • Ukraina

 • Ungdata

  Laster inn ...
 • Ungdom

  Laster inn ...
 • Unge og arbeidsledighet

  Laster inn ...
 • Universell utforming

  Laster inn ...
 • Universell utforming av IKT

  Laster inn ...
 • Urfolkspolitikk

  Laster inn ...
 • Uteaktiviteter for barn og unge

  Laster inn ...
 • Utlendingsrett

  Laster inn ...
 • Utviklingspsykologi

  Laster inn ...
 • Utviklingsstudier

  Laster inn ...
 • Utviklingsøkonomi

  Laster inn ...
 • Vaksiner

  Laster inn ...
 • Vaskeri og vaskerioperatørfag

  Laster inn ...
 • Valg og demokrati

  Laster inn ...
 • Velferdsteknologi

  Laster inn ...
 • Venezuela

  Laster inn ...
 • Vietnam

  Laster inn ...
 • Vindkraft

  Laster inn ...
 • Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep

  Laster inn ...
 • Vulkansk aske

  Spredning av vulkansk aske:

  Laster inn ...
 • Yrkesfag

  Laster inn ...
 • Ytringsfrihet

  Laster inn ...
 • Økonomisk rådgivning i Nav

  Laster inn ...
 • Økonomisk historie

  Laster inn ...

Pressekontakter

Her finner du en oversikt over pressekontakter ved OsloMet

Forskningsnyheter

Et barn leker i søla.
Å jobbe i barnevernet påvirker den psykiske helsen

49,5 prosent av ansatte i barnevernet opplevde emosjonelt stress på et nivå som indikerte at de kunne ha behov for profesjonell hjelp.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Leger og sykepleiere i dyp konsentrasjon.
– Å komme inn i operasjonssalen ga meg de samme følelsene som da jeg kom inn i torturkammeret

Mennesker som har overlevd tortur opplever ofte å bli møtt med mangel på kunnskap og forståelse i helsevesenet. Det kan få store konsekvenser.

Jente prøver blått klesplagg i bruktbutikk.
– Det aller beste er om alle bruker opp kleda sine

Kor mykje sparer du miljøet ved å kjøpe brukte klede, og kva klede er eigentleg mest miljøvennlege? Kledeforskinga gir overraskande svar.