OsloMet som samarbeidspartnar

OsloMet ønskjer å styrke samarbeidet med nærings- og arbeidsliv om forsking, innovasjon og utdanning.

Kontakt oss

OsloMet vil bidra til at kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet. Vi samarbeider tett med samfunns- og arbeidsliv i storbyregionen, innanfor ei stor breidde av fagfelt. Mange av samarbeida foregår på fakulteta og sentra våre. 

Oslomet har utvikla Unikom, ein eigen samarbeidsmodell mellom partane. Saman skal vi skape relevant utdanning og forsking for storbyregionen. 

Ønskjer du å samarbeide med oss om forskings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekt, ta kontakt for meir informasjon.

    Laster inn ...