Våre samarbeid

OsloMet samarbeider tett med samfunns- og arbeidsliv i storbyregionen.