Samarbeid med Oslo

Storbyuniversitetet OsloMet har et tett og utstrakt samarbeid med byens arbeidsliv, næringsliv og myndigheter. Her finner du en oversikt over forsknings- og utdanningsprosjekter som er særlig relevante for Oslo.

Kontakt

OsloMet har studiested i Pilestredet og et senter på bydelshuset på Holmlia. Vi har i tillegg studiested på Kjeller i Lillestrøm kommune.

OsloMet og Oslo kommune har utviklet Unikom, en egen samarbeidsmodell mellom partene. Sammen skal vi skape relevant utdanning og forskning for storbyregionen. 

Ønsker du å samarbeide med oss om forsknings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekter innenfor disse områdene, ta kontakt for mer informasjon.

Laster inn ...