Unikom

Et samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet. Sammen skaper vi relevant utdanning og forskning for storbyregionen.

Unikom Oslo har som mål å bidra til at forskningen og utdanningene ved universitetet er relevant og nyttig for offentlig ansatte i storbyregionen. Samarbeidet startet som et pilotprosjekt i 2020 etter en avtale signert av byrådsleder Raymond Johansen og daværende rektor Curt Rice. I pilotperioden har partene i fellesskap etablert en struktur for samarbeidet og igangsatt aktiviteter innen utdanningene og forskningen ved OsloMet. Fra januar 2024 går samarbeidet over i en mer permanent fase.  

Kontakt Unikom

Laster inn ...