Universitetskommunen Oslo (Unikom)

Dronebilde av OsloMet Pilestredet med utsikt mot fjorden. OsloMet-logo på et tak i forgrunnen.

Unikom Oslo har som mål å bidra til at forskningen og utdanningene ved universitetet er relevant og nyttig for offentlig ansatte i storbyregionen. Samarbeidet startet som et pilotprosjekt i 2020. I pilotperioden har partene i fellesskap etablert en struktur for samarbeidet og igangsatt aktiviteter innen utdanningene og forskningen ved OsloMet. Fra januar 2024 går samarbeidet over i en mer permanent fase.

Aktuelt

Oversiktsbilete av menneske som sit rundt fleire bord inne i Rådhuset i Oslo.
Universitetskommunen Oslo

Oslo kommune og OsloMet har inngått formelt samarbeid om Oslo som universitetskommune. Samarbeidet blei markert med ein fagkonferanse i rådhuset 10. oktober.

Kontakt Unikom

Laster inn ...