Samarbeidsaktiviteter

Samarbeid om kunnskapsproduksjon

Mål: initiere forsknings- og utredningsprosjekter med utgangspunkt i kommunalt ansattes behov for kunnskap.

Ph.d.-prosjekter:

Utredningsprosjekter: 

Samarbeid om utdanning

Mål: initiere tiltak som bidrar til at kandidater fra OsloMet har relevant og nyttig kunnskap i sitt (framtidige) arbeid i kommunen. For mer informasjon kontakt prosjektleder Hilde Lorentzen, OsloMet 

Felles møteplasser

Mål: øke kunnskap om og forståelse for hverandres ansvarsområder, utfordringer og behov gjennom nye arenaer for informasjonsutveksling og meningsbrytning.

Kontakt Unikom

Laster inn ...