English version
Berit Irene Nordahl

Berit Irene Nordahl

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gu, Yiquan; Lord, Alexander; Eika, Anders; Dethier, Perrine; Samsura, Datuk Ary Adriansyah; Nordahl, Berit Irene; Sommervoll, Dag Einar; van der Krabben, Erwin; Halleux, Jean-Marie (2021). Fair shares? Advancing land economics through cooperative game theory. Land Use Policy . Vol. 106.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Orderud, Geir; Skogheim, Ragnhild; Nordahl, Berit Irene (2020). Review of Brownfield Redevelopment in China and a Comparison with that in OECD Countries. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies . Vol. 8.

Li, Keyang; Dethier, Perrine; Eika, Anders; Samsura, D Ary A; van der Krabben, Erwin; Nordahl, Berit Irene; Halleux, Jean-Marie (2019). Measuring and comparing planning cultures: risk, trust and co-operative attitudes in experimental games. European Planning Studies .

Nordahl, Berit Irene (2018). Fra planstyrt til markedsdrevet byutvikling. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Red.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 8. s. 150-167. Cappelen Damm Akademisk.

Nordahl, Berit Irene (2018). Gjennomføringsdelen - virkemidler for håndtering av eierskap og infrastruktur ved gjennomføring av plan. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 17. s. 285-301. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 25. s. 481-519. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Boligbygging og boligpolitikk: plan- og bygningslovens trange handlingsrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 14. s. 243-258. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Verdiøkning for mange - bekostet av noen få? Kritisk blikk på byrdefordeling ved kostnader til infrastruktur. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 10. s. 167-184. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research . Vol. 11.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JE...

Nordahl, Berit Irene; Eika, Anders (2017). Urban Redevelopment and the (Mixed) Blessing of Multiple Ownership. Hepperle, Erwin; Dixon-Gough, Robert W.; Mansberger, Reinfried; Paulsson, Jenny; Henrik, Jozef; Kalbro, Thomas (Red.). Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. Kapittel. s. 89-105. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Falleth, Eva; Nordahl, Berit Irene (2017). The Planning system and practice in Norway. Kristjánsdóttir, Sigrídur (Red.). Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract. Chapter 6. s. 87-104. Routledge.

Nordahl, Berit Irene (2015). Kommunenes styringsmuligheter og økonomiske drivere i kompakt byutvikling. Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Hanssen, Gro Sandkjær (Red.). Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 5. s. 61-70. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2014). Convergences and discrepancies between the policy of inclusionary housing and Norway's liberal housing and planning policy: An institutional perspective. Journal of Housing and the Built Environment . Vol. 29.

Hofstad, Hege; Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise; Nordahl, Berit Irene; Schmidt, Lene (2013). Compact cities in Norway: Political Rationalities and Governmental Technologies. Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (Red.). Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway. 5.

Nordahl, Berit Irene (2012). Boligforsyning som eiendomsutvikling. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kapittel 6. s. 117-139. Akademika forlag.

Nordahl, Berit Irene (2012). Kommunens rolle i boligforsyningen – perspektiver og praksis. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. Kapittel 5. s. 93-116. Akademika forlag.

Nordahl, Berit Irene (2012). Boligpolitikken og markedet. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. 1. s. 21-37. Akademika forlag.

Nordahl, Berit Irene (2012). Boligmarked og boligpolitikk. ISBN: 978-82-321-0036-1. 320 s. Akademika forlag.

Nordahl, Berit Irene (2012). Planlegging og marked - arelplanlegging som arena for dialog og forhandling. Utfordringer for norsk planlegging - kunnskap, bærekraft, demokrati. 9. s. 167-186. Cappelen Damm Akademisk.

Harvold, Kjell; Nordahl, Berit Irene (2012). Planning in Rurbania: rural policy and the planning system in Norway. Town planning review . Vol. 83.

Falleth, Eva; Nordahl, Berit Irene (2011). Governing the market through cooperation. actions and actors in urban development policy in Norway. Land Management for Urban Dynmaics. Innovative methods and pratices in a changing Europe. 3.7. s. 359-372. Maggioli Editore.

Falleth, Eva; Nordahl, Berit Irene (2011). The planning system and pratice in Norway: a change from hiearchical autocracy towards market governance. Land Management for Urban Dynmaics. Innovative methods and pratices in a changing Europe. 2.9. s. 167-178. Maggioli Editore.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans . Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdf

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2005). Fra feltutbygging til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Oslo-regionen. Barlindhaug, Rolf (Red.). Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 7. s. 195-232. Spartacus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig