English version
Berit Irene Nordahl

Berit Irene Nordahl

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gu, Yiquan; Lord, Alexander; Eika, Anders; Dethier, Perrine; Samsura, Datuk Ary Adriansyah; Nordahl, Berit Irene; Sommervoll, Dag Einar; van der Krabben, Erwin; Halleux, Jean-Marie (2021). Fair shares? Advancing land economics through cooperative game theory. Land Use Policy . Vol. 106.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Orderud, Geir; Skogheim, Ragnhild; Nordahl, Berit Irene (2020). Review of Brownfield Redevelopment in China and a Comparison with that in OECD Countries. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies . Vol. 8.

Li, Keyang; Dethier, Perrine; Eika, Anders; Samsura, D Ary A; van der Krabben, Erwin; Nordahl, Berit Irene; Halleux, Jean-Marie (2019). Measuring and comparing planning cultures: risk, trust and co-operative attitudes in experimental games. European Planning Studies .

Nordahl, Berit Irene (2018). Fra planstyrt til markedsdrevet byutvikling. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Red.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 8. s. 150-167. Cappelen Damm Akademisk.

Nordahl, Berit Irene (2018). Gjennomføringsdelen - virkemidler for håndtering av eierskap og infrastruktur ved gjennomføring av plan. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 17. s. 285-301. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 25. s. 481-519. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Boligbygging og boligpolitikk: plan- og bygningslovens trange handlingsrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 14. s. 243-258. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Verdiøkning for mange - bekostet av noen få? Kritisk blikk på byrdefordeling ved kostnader til infrastruktur. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 10. s. 167-184. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research . Vol. 11.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JE...

Nordahl, Berit Irene; Eika, Anders (2017). Urban Redevelopment and the (Mixed) Blessing of Multiple Ownership. Hepperle, Erwin; Dixon-Gough, Robert W.; Mansberger, Reinfried; Paulsson, Jenny; Henrik, Jozef; Kalbro, Thomas (Red.). Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. Kapittel. s. 89-105. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig