Norwegian version
Berit Irene Nordahl

Berit Irene Nordahl

Research projects

Scientific publications

Li, Keyang; Dethier, Perrine; Eika, Anders; Samsura, D Ary A; van der Krabben, Erwin; Nordahl, Berit Irene; Halleux, Jean-Marie (2019). Measuring and comparing planning cultures: risk, trust and co-operative attitudes in experimental games. European Planning Studies .

Nordahl, Berit Irene (2018). Fra planstyrt til markedsdrevet byutvikling. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Ed.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 8. p. 150-167. Cappelen Damm Akademisk.

Nordahl, Berit Irene (2018). Gjennomføringsdelen - virkemidler for håndtering av eierskap og infrastruktur ved gjennomføring av plan. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 17. p. 285-301. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 25. p. 481-519. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Boligbygging og boligpolitikk: plan- og bygningslovens trange handlingsrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 14. p. 243-258. Universitetsforlaget.

Nordahl, Berit Irene (2018). Verdiøkning for mange - bekostet av noen få? Kritisk blikk på byrdefordeling ved kostnader til infrastruktur. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 10. p. 167-184. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research . Vol. 11.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JE...

Nordahl, Berit Irene; Eika, Anders (2017). Urban Redevelopment and the (Mixed) Blessing of Multiple Ownership. Hepperle, Erwin; Dixon-Gough, Robert W.; Mansberger, Reinfried; Paulsson, Jenny; Henrik, Jozef; Kalbro, Thomas (Ed.). Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. Kapittel. p. 89-105. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Falleth, Eva; Nordahl, Berit Irene (2017). The Planning system and practice in Norway. Kristjánsdóttir, Sigrídur (Ed.). Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract. Chapter 6. p. 87-104. Routledge.

Nordahl, Berit Irene (2015). Kommunenes styringsmuligheter og økonomiske drivere i kompakt byutvikling. Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Hanssen, Gro Sandkjær (Ed.). Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 5. p. 61-70. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete