Norwegian version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Research projects

Scientific publications

Hanssen, Gro Sandkjær ; Habberstad, Mette Øinæs (2023). Hvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder?. 28 p. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/tfb.6.2.8

Hanssen, Gro Sandkjær ; Holm, Arne ; Tvedt, Geir (2023). Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen?. Kart og Plan. Vol. 116.
https://doi.org/10.18261/kp.116.3.2

Hanssen, Gro Sandkjær ; Knapskog, Marianne (2022). Tettstedspakker som samordnings- og samskapingsmodell. Kart og Plan. Vol. 115.
https://doi.org/10.18261/kp.115.4.3

Tønnesen, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær ; Hansen, Karsten Bruun; Valencia, Sandra C. (2022). Integrative climate leadership in multi-level policy packages for urban mobility - A study of governance systems in two Nordic urban regions. 8 p. Transport Policy. Vol. 128.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.05.007

Nilssen, Maja; Hanssen, Gro Sandkjær (2022). Institutional innovation for more involving urban transformations: Comparing Danish and Dutch experience. 10 p. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. Vol. 131.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103845

Hofstad, Hege ; Vedeld, Trond ; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær ; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (2022). Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation. Earth System Governance. Vol. 13.
https://doi.org/10.1016/j.esg.2022.100146

Hanssen, Gro Sandkjær ; Tønnesen, Anders (2021). Core-city climate leadership in metropolitan contractual management agreements. European Planning Studies. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1947988

Millstein, Marianne ; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Medvirkning i byromsutviklingen. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. p. 171-189. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Introduksjon: Demokratiske byrom?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. p. 13-25. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byromsprosesser. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. p. 64-72. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete