Norwegian version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Research projects

Scientific publications

Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Sirowy, Beata (2019). “Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Ed.). Bysamfunn. kapittel. p. 29-42. Universitetsforlaget.

Carmona, Matthew; Hanssen, Gro Sandkjær; Lamm, Bettina; Nylund, Katarina; Saglie, Inger-Lise; Tietjen, Anne (2019). Public space in an age of austerity. Urban Design International . Vol. 24.

Hanssen, Gro Sandkjær (2019). The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods?. Urban Planning . Vol. 4.

Ringholm, Toril M; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Medvirkning i lokal planlegging. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Ed.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 10. p. 191-210. Cappelen Damm Akademisk.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Dispensasjonsbestemmelsen - skjer utvikling gjennom plan eller enkeltvedtak?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 21. p. 347-366. Universitetsforlaget.

Strand, Arvid; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Har planprogram ført til mer involverende og effektiv planlegging?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 18. p. 303-315. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Fungerer arealdelens arealformål som styringsverktøy?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 13. p. 207-224. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Kommuneplanens arealdel. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 11. p. 173-190. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Winge, Nikolai K (2018). Lovens intensjoner. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 2. p. 27-38. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Ed.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 25. p. 481-519. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete