Norwegian version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Research projects

Scientific publications

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Urban public space and freedom of speech. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Introduksjon: Demokratiske byrom?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 1. p. 13-25. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byromsprosesser. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 4. p. 64-72. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Millstein, Marianne; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Medvirkning i byromsutviklingen. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 9. p. 171-189. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Saglie, Inger-Lise; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Byromspolitikken til Oslo og Stavanger. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 6. p. 103-133. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise (2021). Norsk byromspolitikk. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 5. p. 77-101. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Byrom - mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 21. p. 439-450. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Rom for protest? Byrom som arena for massedemonstrasjoner. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 18. p. 380-400. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Ivaretas byrommenes meningsytringsfunksjon?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 17. p. 350-379. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Politiske byrom? Partienes bruk av byrommene. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Kapittel 16. p. 326-329. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete