English version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Kort om

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning. For tiden leder hun det forskningsrådsfinanserte samarbeidsprosjektet StrategicHousing, om hvordan kommuner kan arbeide for å få mer inkluderende lokale boligmarkeder. Hun har tidligere ledet DEMOSSPACE (2016-2019), om hvordan man gjennom styring og utforming kan sikre inkluderende urbane offentlige rom, selv om de er privat eid, utformet og driftet, evalueringen av plan- og bygningsloven fra 2008 (EVAPLAN 2008, 2014-2018), et prosjekt om avveiningen av hensyn i kompakt byutvikling (SUSPLAN), og et prosjekt om hvordan kommuner kan øke sin klimatilpasningskapasitet gjennom planlegging og nettverk (GOVRISK). Prosjektene hun arbeider med har vært finansiert av kommuner, departementer, direktorater, Norges forskningsråd, KS og EUs 5. og 6. rammeprogram. Resultatene er publisert i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Urban public space and freedom of speech. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Introduksjon: Demokratiske byrom?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 1. s. 13-25. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byromsprosesser. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 4. s. 64-72. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Millstein, Marianne; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Medvirkning i byromsutviklingen. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 9. s. 171-189. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Saglie, Inger-Lise; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Byromspolitikken til Oslo og Stavanger. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 6. s. 103-133. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise (2021). Norsk byromspolitikk. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 5. s. 77-101. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Byrom - mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 21. s. 439-450. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Rom for protest? Byrom som arena for massedemonstrasjoner. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 18. s. 380-400. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Ivaretas byrommenes meningsytringsfunksjon?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 17. s. 350-379. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Politiske byrom? Partienes bruk av byrommene. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 16. s. 326-329. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig