English version
Arne Holm

Arne Holm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie, Samfunnsvitenskap

Emner

Kulturpolitikk, Forvaltningspolitikk, Boligpolitikk, Kulturminneforvaltning, Kulturminnepolitikk

Fagbøker⁄lærebøker

Ruud, Marit Ekne; Holm, Arne; Myrvold, Trine (2018). Beretning om Oslo kommune 1987-2011. ISBN: 978-82-446-2336-0. 447 s. Kommuneforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig