English version
Arne Holm

Arne Holm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie   Samfunnsvitenskap

Emner

Kulturpolitikk   Forvaltningspolitikk   Boligpolitikk   Kulturminneforvaltning   Kulturminnepolitikk

Forskningsprosjekter

Fagbøker⁄lærebøker

Ruud, Marit Ekne; Holm, Arne; Myrvold, Trine (2018). Beretning om Oslo kommune 1987-2011. ISBN: 978-82-446-2336-0. 447 s. Kommuneforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig