English version
Arne Holm

Arne Holm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie   Samfunnsvitenskap

Emner

Kulturpolitikk   Forvaltningspolitikk   Boligpolitikk   Kulturminneforvaltning   Kulturminnepolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holm, Arne (2022). Det risikobaserte tilsynet - inspektørenes oppfatninger av tilsynsprosessen. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Red.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. 6. s. 145-180. Cappelen Damm Akademisk.

Holm, Arne (2022). I valget mellom straff eller overtalelse - inspektørenes oppfatninger av egen funksjon under tilsyn. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Red.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. 5. s. 117-144. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig