English version
Åsne Øygard Danielsen

Åsne Øygard Danielsen

Kort om

Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i offentlig politikk og administrasjon. Bachelor i statsvitenskap og bachelor i sosiologi fra samme universitet. Bacheloren i sosiologi inkluderte også et semester ved University of California, Berkeley. Forskningsinteressene inkluderer migrasjon, integrering og offentlig styring. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar; Guribye, Eugene; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke; Eimhjellen, Ivar (2022). Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse. ISBN: 978-82-7763-756-3. 115 s.

Holm, Arne; Aasland, Aadne; Leirvik, Mariann Stærkebye; Danielsen, Åsne Øygard (2022). Vil gjerne vite mer: Kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene. ISBN: 978-82-8309-379-7. 182 s.

Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke (2022). Evaluering av integreringspakkene II og III. 82 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig